lut 20

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 7 zwykłą – A – 19.02.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji powiedział: „ Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wobec
rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym, a także braku wiary, zachęcam was do
odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia
spotkania z Bogiem, z żywym Bogiem. Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograniczeń,
ponieważ przykład Apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji
chrześcijańskiej. Z serca wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– od dziś do soboty włącznie trwa 56 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji
nawrócenia grzeszników. Podejmijmy, z pomocą Bożą, ten wysiłek dla jedności i spokoju rodzin.
– w Środę Popielcową – 22.02 – rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje post ścisły,
tj. łącznie jakościowy i ilościowy. Prawem tym są zobowiązane osoby, które ukończyły 14 rok
życia do 60 lat włącznie. Msze święte o g. 7.00; 9.00; 17.00 z posypaniem głów popiołem.
Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija. Usłyszymy słowa:
„Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. Zapraszamy, aby przyjąć z wiarą ten gest, który przypomina o konieczności pokuty i
o duchowym przygotowaniu się do Wielkanocy, na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
– w piątek – 24.02 – zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci na g. 16.30; dorosłych i młodzież na
g. 17.30; natomiast Gorzkie Żale będą rotacyjnie – w I niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o
g. 9.00
Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji duchowej odnowy naszych rodzin
3. Do przyszłej soboty – 25.02.br nie będzie spotkań formacyjnych.
4. W zeszłą niedzielę zebrano do puszek na pomoc poszkodowanym w Turcji i Syrii 2390,82 gr
5. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość, za ofiary na ogrzewanie kościoła; na ogrodzenie cmentarza
– 200 zł od r. z Owadowa; Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Kol. Piaski: Angelika
Berlińska, Agnieszka Zbiciak, Bogumiła i Marzanna Czajkowskie, Lidia i Weronika Mortka, Barbara
Berlińska i złożoną ofiarę 180 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/25.02/ zapraszamy kolejne
rodziny z Kolonii Piaski.
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
patrzmy na krzyż Chrystusa! Niech będzie On źródłem nadziei, pokoju i nawrócenia oraz niesienia
swojego krzyża w codzienności. Módlcie się codziennie pacierzem! Na cały tydzień: Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 20.02 – 26.02.2023

 

 Poniedziałek – 20.02

 

7.00 + Andrzeja Włodka, Annę Sobol – od Rodziny
17.00  
Wtorek – 21.02
7.00 + Annę Sobol – od Rodziny
17.00  
Środa Popielcowa – 22.02
7.00 + Annę Sobol – od Rodziny
7.00 O Boże Miłosierdzie i łaskę trzeźwości w rodzinach
9.00 + Mariannę, Franciszka Świdzikowskich, Tadeusza, Janinę Kucharskich, Karola, Krystynę Wdowskich – od Rodziny
17.00 + Teresę w 5 r. śm., Franciszka Dyziaków, Józefa, Zofię Grzejszczaków – od Małgorzaty Maj z Rodziną
Czwartek po Popielcu – Św. Polikarpa – 23.02
7.00 + Romana, Mariana, Jadwigę Chęć, Annę Sobol i zm. z rodziny Chęć – od Jerzego Chęć z Rodziną
17.00  
  Piątek po Popielcu – 24.02
7.00  
17.00 + Macieja Kobiałkę – od Anny z Rodziną
17.00 + Annę Sobol – od Rodziny
Sobota po Popielcu – 25.02
7.00 + Annę Sobol – od Rodziny
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę  Matki Bożej dla Dawida Adamczyka w 18 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
                                              Niedziela I Wielkiego Postu – 26.02
7.00 + Mirosława, Tadeusza Klepaczów, Krystynę Aderek, Zofię Dryja – od Danuty Klepacz
7.00 + Zuzannę Kaszuba w 7 r. śmierci – od Męża z Dziećmi i Wnukami
9.00 + Annę Sobol – od Rodziny
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Heleny Romanow w 80 r. urodzin – od Dzieci i Wnuków
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Klaudii i Michała Kotów w 17 r. ślubu i dla ich Dzieci: Oliwi, Bartłomieja, Alicji i Marii – od Rodziców
16.00 + Juliana – Mariana Witka, Jana w 60 r. śm., Józefę Gospodarczyków, Władysława, Grzegorza Stępnikowskich i zm. z rodziny – od Janiny Witek z Dziećmi