BIERZMOWANIE

Parafia św. Bartłomieja we Wsoli

Sakrament bierzmowania stanowi dopełnienie, udoskonalenie łaski chrztu. Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup, a istotą obrzędu jest namaszczenie krzyżmem na czole kandydata wraz z nałożeniem rąk. Przy bierzmowaniu kandydatowi towarzyszy świadek bierzmowania, który ma być dla niego pomocnikiem duchowym. „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285)

  1. Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie wszystkich klas 8 szkoły podstawowej.
  2. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, również mogą do niego przystąpić – powinni zgłosić się wcześniej do kancelarii.
  3. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.
  4. Kandydaci do bierzmowania, którzy byli ochrzczeni w innej parafii, zobowiązani są do dostarczenia świadectwa chrztu (ad sacra).
  5. Podczas obrzędu każdy bierzmowany powinien przystąpić do Komunii Świętej.