I KOMUNIA ŚWIĘTA

Parafia św. Bartłomieja we Wsoli

Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej wiary chrześcijańskiej. „Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”. (KKK 1324)

  1. Pierwsza spowiedź i Komunia Święta dzieci odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.
  2. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.
  3. Ważna informacja dla rodziców dzieci chrzczonych w innej parafii: aby przystąpić do sakramentu, należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka (ad sacra).