POGRZEB

Parafia św. Bartłomieja we Wsoli

Pogrzeb traktowany jest jako jeden z podstawowych moralnych i religijnych obowiązków wobec zmarłego człowieka, choć nie jest zaliczany do sakramentów. Grzebanie zmarłych związane jest z przekonaniem, że w końcu czasów przyjdzie Jezus i nastąpi zmartwychwstanie ciał. Z wiarą w zmartwychwstanie Kościół grzebie ludzkie ciało. Na cmentarzu składa się je do ziemi „jak siewne ziarno”. Podczas pogrzebu kapłan lub diakon wymawia nad otwartym grobem obietnicę zmartwychwstania.

  1. W sprawie pogrzebu należy zgłosić się najpierw do parafii, jak najszybciej od chwili zgonu zmarłego.
  2. Prosząc o obecność kapłana na pogrzebie kogoś ze swoich bliskich, należy dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dokumenty i dane:
    • akt zgonu zmarłego z USC,
    • zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego, jeśli mieszkał poza parafią, w której pogrzeb ma się odbyć,
    • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentów, jeśli zmarł w szpitalu.