CHRZEST ŚWIĘTY

Parafia św. Bartłomieja we Wsoli

Chrzest jest pierwszym sakramentem, który otwiera drogę do przyjmowania innych sakramentów. Jest też najpotrzebniejszym z nich. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Chrzest pozostawia na duszy człowieka nieodwołalne znamię bożej miłości i przynależności do Kościoła. To początek nowego życia – wejście w życie Trójcy Świętej.

 1. Tydzień przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego (jeśli był poza parafią zamieszkania) oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.
 2. Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 12:00. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.
 3. Przed chrztem zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 4. W czasie Mszy Świętej należy przystąpić do Komunii Świętej. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji ochrzczonego dziecka.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
  • ukończyli 16 rok życia,
  • przystąpili do Sakramentu Pokuty i Pojedniania oraz Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.