MAŁŻEŃSTWO

Parafia św. Bartłomieja we Wsoli

Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (KKK 1601) Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje Kościół i człowieka.

 1. Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.
 2. Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • metrykę chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
  • świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich + poradnictwo rodzinne,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego),
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).