lut 12

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 6 zwykłą – A – 12.02.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji powiedział: „ Serdecznie pozdrawiam wszystkich
Polaków. W sobotę , 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzony będzie Światowy
Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich chorych, niech będą otoczeni
serdecznością i mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz towarzyszenie duchowe. Módlmy się
także za pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Z serca wam
błogosławię”.
Komunikat Ks. Biskupa Marka Solarczyka – Pasterza Diecezji – W ostatnich dniach dotarła do
nas wiadomość o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce na terenie Turcji i Syrii. Odpowiadając na
apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę o modlitwę za ofiary i
poszkodowanych w tym kataklizmie, a także tych, którzy z ogromnym poświęceniem pospieszyli
im na ratunek. Jednocześnie proszę, aby w najbliższą niedzielę, tj. 12 lutego, po każdej Mszy
Świętej były zbierane ofiary do puszek na pomoc poszkodowanym. Zebrane środki zostaną
przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska – Wasz Biskup Marek
2. W tym tygodniu:
– we wtorek – 14.02 – święto św. Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa, Patronów Europy
– w piątek – 17.02 – wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów, którego celem jest
rozważanie boleści Maryi i naśladowanie Jej cnót
– w III niedzielę miesiąca – 19.02 – po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie formacyjne z Rodzicami
modlącymi się za swoje dzieci; ofiary na ogrzewanie kościoła.
Na niedziele lutego zapraszam do modlitwy różańcowej mieszkańców Gózdka i Kol. Piaski.
3. Z racji ferii zimowych do 26.02.br nie będzie spotkań formacyjnych.
4. Cmentarz parafialny: pamiętajmy, że jest to miejsce święte/cisza-szept/; szacunek dla
zmarłych; półka na znicze oryginalne, ładne/nie czynić tam składowiska śmieci/
5. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Gózdka: Aneta
Szymańska, Robert Suwalski, Maria Durak, Katarzyna Wójcik, Maria Berlińska i złożoną ofiarę 150
zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/18.02/ zapraszamy za kolejnością rodziny z Kolonii Piaski.
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech Anioł Stróż, którego każdy otrzymał w darze od Boga prowadzi nas zgodnie z wolą Bożą;
szczęśliwie i bezpiecznie. Błogosławionych i zdrowych ferii zimowych. Módlcie się codziennie
pacierzem! Szczęśliwego tygodnia. Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 13.02 – 19.02.2023

 

Poniedziałek –  13.02

 

7.00  
17.00 + Stanisława Kapustę – od uczestników pogrzebu
Wtorek – Św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy – 14.02
7.00  
17.00 + Annę Kalbarczyk w rocznicę śmierci – od Kazimiery Fijołek
Środa – 15.02
7.00 + Feliksa Wolskiego w 46 r. śm – od Syna Marka z Rodziną
7.00 + Bogusława, Helenę, Marka Kurasiów, Józefa Kwietnia – od Rodziny
17.00 + Helenę w 10 r. śm, Władysława Rogalów, Zofię, Mieczysława Kuchcików – od Alicji Górka
Czwartek – 16.02
7.00  
17.00 + Helenę, Piotra Fijałkowskich i zm. z rodz. Fijałkowskich i Ofatów – od Rodziny
17.00 + Jadwigę Chęć w 12 r. śm – od Rodziny
Piątek – 17.02
7.00  
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary Jakubiak w 1 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
Sobota – 18.02
7.00  
17.00 + Zofię, Stanisława, Czesława Gryzów – od Anny Czapla z Rodziną
Niedziela VII zwykła – 05.02.2023
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
7.00 + Stanisława Kapustę – od uczestników pogrzebu
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Rodziców Modlących się za swoje Dzieci
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mariana w 85 r. urodzin i Józefy w 80 r. urodzin Małków – od Dzieci i Wnuków
16.00 + Mariannę w 8 r. śm, Jana, Krzysztofa Szaruchów – od Jolanty Korgul z Rodziną