maj 30

Ogłoszenia duszpasterskie na Wniebowstąpienie Pańskie – C – 29.05.2022
1. Papież Franciszek na audiencji serdecznie pozdrowił Polaków i powiedział: „wczoraj
obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. W naszych
modlitwach zawierzajmy szczególnie sprawę pokoju na Ukrainie i na świecie. Niech Matka Boża
uczy nas solidarności z ludźmi doświadczonymi tragedią wojny i wyjedna pojednanie narodów.
Wszystkim z serca błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– we wtorek – 31.05 – święto Nawiedzenia NMP, zakończenie nabożeństwa majowego
– w środę – 01.06 – wspomnienie św. Justyna, m; Dzień Dziecka; rozpoczęcie nabożeństwa
czerwcowego do Serca Pana Jezusa na które serdecznie zapraszamy na g. 17.00. Dziękuję
mieszkańcom Wielogóry i Marcelowa za modlitwę różańcową w niedziele maja; w niedziele
czerwca po porannej Mszy św. zapraszamy do tej modlitwy mieszkańców Wsoli.
– w I-y czwartek miesiąca – 02.06 – adoracja w intencji powołań od 16.00-17.00
– w I-y piątek – 03.06 – wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, m z Ugandy. Adoracja
wynagradzająca Sercu Pana Jezusa od 16.00-17.00. Spowiedź od 6.30 i od 16.30. Odwiedziny
chorych od g. 09.00
– w I-ą sobotę – 04.06 – modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i adoracja.
– w I-ą niedzielę – 05.06 – uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Koniec okresu wielkanocnego.
Kto nie spełnił obowiązku przykazania kościelnego, aby odprawić spowiedź wielkanocną Pan daje
łaskę. Zmiana tajemnic KŻR. Na Mszę św. o g. 16.00 zapraszamy dzieci z rodzicami, a po Mszy
na Parafialny Dzień Dziecka, z przygotowanymi zabawami i grillem/rodziców prosimy o pomoc
3. Pielgrzymka dzieci komunijnych wraz z rodzicami do Częstochowy będzie 11.06/sobota/. Koszt
wyjazdu dzieci 70 zł; dorośli 80 zł. Trzeba zapisać się w kancelarii do 4.06/sobota/
4. Spotkania grup formacyjnych: ministranci młodsi i kandydaci – sobota g. 10.00; ministranci
starsi i studenci – piątek g. 18.00; schola młodzieżowa – piątek g. 18.00; oaza – wtorek g. 18.00;
krąg biblijny – środa g. 17.30; schola dziecięca – sobota g. 10.30
5. Bóg zapłać za życzliwość i pomoc; dla P. Tomka Walczaka ze Wsoli; dziękuję za sprzątanie
kościoła i otoczenia rodzicom i młodzieży bierzmowanej: Justyna Dryja, Justyna i Nikola Kramek,
Daria Szaruch, Luiza i Julia Kozieł, Marzena Karaś, Marzena Kobylarczyk, Aneta Markiewicz, Anna
i Zuzanna i Krzysztof Rapczyńscy, Mikołaj Leśniewski, Michał i Szymon Majewscy, Anna
Garczyńska, Karol Michalec i Tomek Rybski i złożoną ofiarę. Na sobotę 04.06 zapraszamy
mieszkańców Wsoli z ul. Bursztynowej/5 osób/.
6. Wszystkim, którzy w tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny – składamy serdeczne
życzenia wraz z modlitwą – pamiętajmy – pozwólmy Maryi prowadzić nas do nieba i pamiętajmy
o słowach Jezusa: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Bożego tygodnia
życzymy!

 

Intencje Mszy Świętych – 30.05 – 05.06.2022

 

 Poniedziałek – 30.05

 

7.00 + Józefa w 19 r. śm, Władysławę, Mariana Marszałków – od Krystyny Marszałek
17.00 + Józefę, Jana, Romana, Małgorzatę Krzosków – od Rodziny
17.00 + Barbarę w 26 r. śm, Aleksego Wieczorków i zm. z rodz. Wieczorków, Tatarów, Woźniaków i Ofiarów – od Marzeny Tatar z Rodziną
Wtorek  – Nawiedzenie NMP – 31.05
7.00 + Dariusza Marszałka – od uczestników pogrzebu
7.00 + Lidię Okruta w 3 r. śm. – od Męża z Dziećmi i Wnukami
17.00 + Barbarę Krysztofiak w 1 r. śm – od Rodzeństwa
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny Suwalskiej w 15 r. urodzin – od Rodziców i Sióstr
Środa – Św. Justyna (Dzień Dziecka) – 01.06
7.00 + Janinę Serafin – gregorianka
17.00 + Marzenę Jakubiak, Krzysztofa, Kazimierza Wieczorków – od Rodziny
17.00 + Bogdana Dąbrowskiego w 1 r. śm – od Żony z Dziećmi
Pierwszy czwartek –  02.06
7.00 + Janinę Serafin – gregorianka
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Dzieci i Wnuków – od Andrzeja z Rodziną
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
17.00 + Krystynę, Henryka Piętków, Zygmunta Rybaka – od Dzieci
Pierwszy piątek  – Św. Karola Lwangi i Tow. – 03.06
7.00 + Janinę Serafin – gregorianka
17.00 + Tadeusza, Helenę Domińczaków, Zygmunta Kwietnia i zm. z rodz. Urbańskich i Wasiaków – od Janiny Kwiecień
17.00 W intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa oraz o Boże Miłosierdzie i nawrócenie dla obrażających Boga
Pierwsza sobota – 04.06
7.00 + Janinę Serafin – gregorianka
7.00 + Leszka Grzejszczaka w 2 r . śm – od Rodziny
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za Czcicieli
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Mateusza Kozieł w 9 r. urodzin – od Rodziców i Sióstr
 Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 05.06
7.30 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
7.30 + Piotra Borowskiego w 13 r. śm. – od Dzieci
9.00 + Wacława, Stanisława, Lucynę Rokicińskich, Jadwigę, Władysława Matuszczyków – od Żony z Córką
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Pauliny i Damiana Wojciechowskich w 1 r. ślubu i 25 r. urodzin Pauliny
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Władysława Kurasia w 90 r. urodzin – od Dzieci, Wnuków i Prawnuków
16.00 + Janinę Serafin – gregorianka
16.00 + Zygmunta Jędrzejewskiego w 1 r. sm – od Żony z Dziećmi