kw. 11

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową – C – 10.04.2022

1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji serdecznie pozdrowił Polaków i powiedział: „W tym
czasie Wielkiego Postu okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci
Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów. Niech za tę waszą solidarną
postawę Pan błogosławi waszej ojczyźnie i ukaże wam swoje Oblicze!”
2. Wielki Tydzień – to uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa i przygotowujący
nas do największego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególne dni to:
– Wielki Czwartek – 14.04 – o g. 10.00 Msza Krzyżma pod przewodnictwem Ks. Biskupa Marka
Solarczyka razem z kapłanami i wiernymi w Katedrze Radomskiej; o g. 18.00 Msza Wieczerzy
Pańskiej na którą serdecznie zapraszamy, aby podziękować za dar Eucharystii i Kapłaństwa.
Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do g. 21.00.

W tym dniu o 17.45 zapraszamy wszystkie dzieci, które brały udział w drodze krzyżowej w czasie

Wielkiego Postu po nagrody.
– Wielki Piątek – 15.04 – Obowiązuje post ścisły. O g. 8.00 Jutrznia z Godziną Czytań; zapraszamy
do adoracji Pana Jezusa; o g. 17.00 Droga Krzyżowa na cmentarzu parafialnym/gromadzimy się
przy bramie głównej/ i procesjonalnie przejdziemy kolejne stacje dziękując naszym bliskim
zmarłym za ich wkład w naszą wiarę w Boga; g. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej; I-y dzień nowenny
do Bożego Miłosierdzia; Adoracja Pana Jezusa w Grobie do g. 21.00; Gorzkie Żale III części.
– Wielka Sobota – 16.04 – Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wigilia Paschalna o g.
19.00. Przynieśmy świece zabezpieczone na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wystawienie
Pana Jezusa w Grobie o g. 8.00 i adoracja połączona z poświeceniem pokarmów na stół
wielkanocny: Wsola – od g. 8.30 – ul. Kalinowa, Spacerowa, Krótka; od g. 9.00 – ul. Leśna,
Lotnicza; od g. 9.30 – ul. Warszawska, Spokojna, Szkolna, Pałacowa; od g. 10.00 – ul. Miła,
Różana, Polna; od g. 10.30 – ul. Słoneczna, Sportowa, Stawna; od g. 11.00 – ul. Bursztynowa,
Wrzosowa, Gombrowicza; Wielogóra od g. 11.30 ul. Ceglana, Północna, Piaskowa; od g. 12.00
ul. Jodłowa, Słoneczna, Graniczna; od g. 12.30 Marcelów; od g. 13.00-14.00 Piastów, Kamińsk;
od g. 14.00-15.00 Kolonia Piaski, Gózdek; od g. 15.00-16.00 – Wsola, ul. Graniczna, Klwaty; od g.
16.00-17.00 – Owadów, Józefówek; od g. 17.00-18.00 – Wsola; od g. 18.-19.00 Ministranci,
Oaza, Schola, RN, RR; poświęcenie pokarmów w poszczególnych miejscowościach od g. 09.00;
– Msza Święta Rezurekcyjna w niedzielę o g. 06.00 na którą zapraszamy też Strażaków,
dziewczynki do sypania kwiatków, do baldachimu, chorągwi – ustawienie procesji o g. 05.45.
3. Proszę zgłaszać chorych, których chcemy odwiedzić w Wielką Środę od g. 09.00; w tym dniu
zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty/nocny konfesjonał/od g. 18.00-21.00
4. Bóg zapłać za życzliwość i pomoc; Bóg zapłać za sprzątanie świątyni mieszkańcom ul. Leśnej:
Jarosław i Marzena Hernikowie, Roksana Hernik, Jadwiga Rokicińska, Alicja Bartosiak, Grzegorz
Rokiciński, Bożena Matusiak – na kwiaty i złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na środę 13.04
zapraszamy rodziny z ul. Miłej.
5. Wszystkim, którzy w tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny – składamy serdeczne
życzenia wraz z modlitwą: bądźmy ufni w Boże Miłosierdzie. Niech Wielki Tydzień będzie
błogosławiony! Szczęść Boże!

Intencje Mszy Świętych – 11.04.2022 – 17.04.2022

 

 Wielki Poniedziałek – 11.04

 

7.00 + Krzysztofa Gulę – od uczestników pogrzebu
 7.00 + Zofię Chudzińską – od uczestników pogrzebu
17.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
Wielki Wtorek  – 12.04
7.00 + Zofię Chudzińską – od uczestników pogrzebu
17.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
17.00 + Krzysztofa Gulę – od uczestników pogrzebu
Wielka Środa – 13.04
7.00 + Zofię Chudzińską – od uczestników pogrzebu
17.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
17.00 + Krzysztofa Gulę – od uczestników pogrzebu
Wielki Czwartek –  14.04
18.00 + Helenę, Józefa, Henryka, Tadeusza, Aleksego, Jana, Mariannę Duraków – od Jadwigi Kozłowskiej
18.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Kapłanów dla księży posługujących w naszej parafii
Wielki Piątek Męki Pańskiej  – 15.04
17.00 Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota – Wigilia Paschalna – 16.04
19.00 + Henryka, Stanisławę, Piotra Wietesków, Mariannę, Józefa Wieczorków i zm. z rodz. Wieczorków – od Stanisława Wieteski
19.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
19.00 + Halinę, Władysława Panek, Mariannę, Stefana Kapustów, Piotra Zegarka i zm z rodz. – od Marka Panka
                                Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04
6.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
6.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
6.00 + Jana Barańskiego – od Dzieci
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jakuba Mazura w 18 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
12.00 W intencji dziękczynno – błagalnej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Rodzin: Wągrodzkich, Kuśtów i Głogowskich – od Matki Danieli
16.00 + Wacława Rokicińskiego i zm. z rodz. Rokicińskich i Matuszczyków oraz Siostry Wójcik – od Jadwigi Rokicińskiej
16.00 + Kazimierza Szarucha – od Dzieci i Wnuków