wrz 19

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 25 zwykłą – B – 19.09.2021

1. Ojciec Święty Franciszek na audiencji ogólnej powiedział do Polaków: „myśląc o
codziennej modlitwie, życzę, by w każdej życiowej sytuacji towarzyszyła wam serdeczna
rozmowa z Chrystusem; nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem,
czy obrazem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży, czy podczas
codziennych zajęć. Niech ta modlitwa stanie się waszym dobrym zwyczajem. Z serca
wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– w poniedziałek – 20.09 – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegona i Tow. mm
– we wtorek – 21.09 – święto św. Mateusza Apostoła
– w czwartek – 23.09 – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapł.
– w sobotę – 25.09 – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapł.
Dzisiaj III niedziela miesiąca – Bóg zapłać za ofiary na cele gospodarcze parafii.
3. Spotkania poszczególnych grup: ministranci młodsi i kandydaci – sobota g. 10.00;
ministranci starsi i studenci – sobota g. 11.00; schola – piątek g. 18.00; oaza – wtorek g.
18.00; krąg biblijny – środa g. 17.30;
Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania ich rodzicami – w
najbliższą środę/22.09/ o g. 17.30; spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich
rodzicami – w najbliższy czwartek/23.09/ o g. 17.30. Obecność obowiązkowa.
4. Pielgrzymka na Święty Krzyż i Ostrej Bramy – wyjazd 25.09/najbliższa sobota/; o g.
7.30. Lista zamknięta.
5. Dziękuję za pomoc i życzliwość, składane ofiary; dziękuję za sprzątanie świątyni:
Monika Karaś, Ewa Ziółek, Dorota Kołsut, Sylwia Migdał, Natalia Młynarska i złożoną
ofiarę na kościół. Na sobotę 25.09 zapraszamy kolejne rodziny z Kamińska.
Jerycho Różańcowe będzie z 30.09/01.10 – obraz MB Świętorodzinnej ze Studzianny
przewieziony z par. św. Franciszka z Wielogóry do naszej świątyni na g. 17.30 – cała noc –
adoracja Najświętszego Sakramentu – prosimy o zapisywanie się na listę czuwanie na
stronie parafialnej i facebooku; zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w to
wydarzenie w intencji Rodzin.
Jest nowa księga intencji na 2022 – od jutra przez tydzień wpisujemy intencje
jubileuszowe, rocznice ślubu, urodzin, imienin, a od 27.09 intencje za zmarłych.
6. Życzenia dla Solenizantów i Jubilatów: Mądrości z góry, która jest czysta, skłonna do
zgody, posłuszna, pełna miłosierdzia i wolna od względów ludzkich i obłudy. Na nowy
tydzień pracy, nauki, spotkań i codzienność: Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 20.09 – 26.09.2021

 

  Poniedziałek – Św. Andrzeja Kim Taegon i Tow. – 20.09

7.00 W intencji dziękczynnej za dar życia Praojców Anety i Mirosława i o łaskę Bożego miłosierdzia
7.00 + Małgorzatę Bomba – od uczestników pogrzebu
17.00 + Sylwestra Gruszkę w 10 r. śm – od Teresy Wojciechowskiej
Wtorek –  Św. Mateusza – 21.09
7.00 + Tomasza Bujaka we 1 r. śm, Halinę Albinowską, Ryszarda, Irenę Ślarzyńskich – od Rodziny
7.00 + Stefanię, Jana, Marię, Tadeusza Rybskich, Stanisława Jemiołka i zm z rodz. – od Krystyny Jemiołek
17.00 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu
Środa – 22.09
7.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i moc wypływającą z posługi sakramentu święceń dla Ks. Sławomira Płusy
7.00 W intencji wynagradzającej za grzechy Anety i jej rodziny, przodków cierpiących w czyśćcu oraz tryumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi nad mocami piekielnymi
17.00 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu
17.00 + Józefa Marszałka – od uczestników pogrzebu
Czwartek – Św. Pio z Pietrelciny- 23.09
7.00 O tryumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi nad mocami piekielnymi oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marleny i Pawła Kalbarczyków w 21 r. ślubu i dla Córki Zofii
Piątek – 24.09
7.00 + Józefa, Annę, Feliksa Rusów, Annę Jana Korczaków – od Jadwigi Rus
16.30 + Zbigniewa w 1 r. śm, Krystynę Gołąb i zm. z rodz. – od Córki z Rodziną
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry Jędrusik w 18 r. urodzin – od Rodziców
Sobota –  25.09 
 7.00 + Kazimierza i Mariannę Jakubiaków – od Bożeny Dąbrowskiej
 7.00 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu
16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Andrzeja Szeligów w 50 r. Ślubu – od Dzieci i Wnuków
17.00 Ślub: Przemysław Głogowski i Maria Wągrodzka
18.00 Ślub: Marcin Granecki i Żaneta Lewińska
Niedziela 26 zwykła – 26.09   
 7.30 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu
 7.30 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Grzegorza Bolków w 2 r. ślubu – od Rodziny
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny Kozak w 40 r. urodzin, dla męża Marcina i synów Juliana i Aleksandra
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Bogusława Młynarskich w 33 r. ślubu i dla ich Dzieci
16.00 + Joannę, Tadeusza, Stanisława, Jerzego Nizielskich, Zofię, Stanisława Jaworskich – od Lucyny Nizielskiej
16.00 + Stanisława, Andrzeja, Piotra, Danutę Bernatów, Stefana, Stanisławę, Tadeusza Bujaków i za dusze w czyśćcu cierpiące – od Anny Bujak