wrz 12

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 24 zwykłą – B – 12.09.2021

1. Ojciec Święty Franciszek na audiencji ogólnej powiedział do Polaków: „wyrażam
radość z beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Niech duchowy testament Prymasa Tysiąclecia: Wszystko postawiłem na Maryję, i ufność
Matki Elżbiety Róży Czackiej w Krzyżu Chrystusa będą zawsze mocą waszego narodu. O
kardynale Wyszyńskim św. Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa: nie byłoby na
Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka…gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła. Niech Bóg błogosławi Polskę, niech wspierają was wasi wielcy święci i
błogosławieni”.
2. W tym tygodniu: Kwartalne dni modlitw w intencji nauczycieli i wychowawców
– w poniedziałek – 13.09 – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa dK
– we wtorek – 14.09 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
– w środę – 15.09 – wspomnienie NMP Bolesnej
– w czwartek – 16.09 – wspomnienie św. Korneliusza, Pp i Cypriana bpa mm
– w sobotę – 18.09 – święto św. Stanisława Kostki, z Patrona Polski. Zapraszamy dzieci,
młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. na g. 17.00 w ich intencjach.
– w niedzielę – 19.09 – po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie z Rodzicami modlącymi się w
intencjach swoich dzieci, zapraszamy chętnych Rodziców. III niedziela miesiąca – taca
gospodarcza.
W niedziele września modlitwę różańcową po Mszy o g. 07.30 w intencji rodzin
prowadzą mieszkańcy Piastowa; zapraszamy wszystkich chętnych.
3. Spotkania poszczególnych grup: ministranci młodsi i kandydaci – sobota g. 10.00;
ministranci starsi i studenci – sobota g. 11.00; schola – piątek g. 18.00; oaza – wtorek g.
18.00; krąg biblijny – środa g. 18.00;
4. Zapraszamy na pielgrzymkę na Święty Krzyż i Ostrej Bramy – wyjazd 25.09/sobota/; o
7.30/koszt 40 zł/. Zbiórka zużytego sprzętu TRV i AGD na parkingu przy wikariacie do
wtorku/14.09/ do g. 14.00
5. Dziękuję za pomoc i życzliwość, składane ofiary; dziękuję za sprzątanie świątyni: Julia
Kozieł, Tomasz Rusek, Agata Rogala, Edyta Białkowska, Iwona Prokop, Marzena
Kobylarczyk i złożoną ofiarę na kościół. Na sobotę 18.09 zapraszamy kolejne rodziny z
Kamińska
6. Życzenia dla Solenizantów i Jubilatów: Bracia i Siostry! Na wzór dzisiejszych
błogosławionych: kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej oddajmy
siebie Bogu przez Maryję, naszą Matkę, abyśmy stawali się święci. Na nowy tydzień
pracy, spotkań i normalnego roku szkolnego: Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 13.09 – 19.09.2021

 

  Poniedziałek – Św. Jana Chryzostoma – 13.09

7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Małgorzatę Bomba – od uczestników pogrzebu
17.00 + Stefana Nowaka w 22 r. śm, Władysława, Zofię Doboszów, Mariannę, Józefa Rybskich i zm. z rodz. – od Żony z Dziećmi
Wtorek –  Podwyższenie Krzyża Świętego – 14.09
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Małgorzatę Bomba – od uczestników pogrzebu
17.00 + Helenę w 17 r. śm, Stanisława Sułków, Piotra, Józefa, Bronisławę Rusków, Zygmunta Ziółka – od Barbary Ziółek
 Środa – NMP Bolesnej – 15.09
7.00 + Małgorzatę Bomba – od uczestników pogrzebu
7.00 + Wiesławę Jarząbek – od uczestników pogrzebu
17.00 + Bogusława Kurasia w 15 r. śm – od Doroty Kuraś
Czwartek – Św. Korneliusza i Cypriana – 16.09
7.00 + Edytę Lutek z racji imienin – od Rodziny
7.00 + Małgorzatę Bomba – od uczestników pogrzebu
17.00 + Stefana, Adama, Jerzego, Feliksa Aksamitów i zm. z rodz. – od Barbary Aksamit
Piątek – Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – 17.09
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Kapłanów i wypełnienie się woli Bożej w ich życiu
7.00 + Józefa Marszałka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Zofię, Władysława, Zofię Doboszów – od Dzieci
Sobota – Św. Stanisława Kostki – 18.09 
 7.00  O Boże Miłosierdzie dla wszystkich zmarłych
 7.00 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu
16.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Głowackiej w 90 r. urodzin – od Dzieci, Wnuków i Prawnuków
17.00 + Stanisława w 14 r. śm, Janinę, Władysława Sokołów – od Krystyny Sokół
17.00 + Teodozję w 25 r. śm, Henryka Wasiaków – od Córki z rodziną
Niedziela 25 zwykła – 19.09   
 7.30 + Piotra Kwietnia i zm. z rodz. Okrutów i Kwietniów – od Rodziny
 7.30 O łaskę zdrowia i cierpliwość w cierpieniu dla Zofii Kozieł – od KŻR Piastów
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anny Płatos w 4 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wioletty i Grzegorza Brudnickich w 35 r. ślubu i dla ich Dzieci i Wnuków – od Dzieci
16.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
16.00 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu