maj 29

Wizytacja Kanoniczna AD 2022

Sprawozdanie w czasie wizytacji kanonicznej

  1. E. Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego

Proszę Ks. Biskupa i Pasterza!

Parafia Wsola pw. Św. Bartłomieja sięga XV wieku, liczy ponad 720 rodzin, jest dobrze położona komunikacyjnie; jest typową  parafią podmiejską chociaż jest jeszcze kilkunastu typowych rolników, którzy kochają ziemię i ciężko pracują w swoich gospodarstwach. W większości raczej parafianie podejmują pracę poza miejscem zamieszkania i za granicą; najdalej do kościoła jest 5 km; ok. 10 rodzin nie należy do kościoła katolickiego.

W zasadniczej większości parafianie są bardzo ładnie zaangażowani, ofiarni, serdeczni, życzliwi; starają się pomagać, podpowiadać i aktywnie uczestniczyć w duszpasterstwie parafialnym, w grupach modlitewnych, a przede wszystkim w uczęszczaniu na niedzielną i świąteczną Mszę świętą, co najbardziej cieszy i napawa optymizmem, jak też bardzo starają się współpracować i ofiarnie pomagają w różnych akcjach charytatywnych, zbiórkach społecznych oraz w wymiarze materialnym dla różnych dzieł w parafii, które widzą i oceniają.

Przez ponad 27 lat pieczę duszpasterską i proboszczowską sprawował ks. kanonik Andrzej Pawlik, któremu dziękuje za wszystko, co uczynił w wymiarze duszpasterskim i materialnym dla parafii; obecnie pomaga dalej w tej wspólnocie.

W ciągu tych trzech lat, na ile dane nam było z ks. wikariuszem Patrykiem zorientować się w topografii jest wiele rodzin, które przybyły na ten teren z różnych miast i miejscowości i które przechodzą swój czas adaptacji w danym środowisku i z parafią; niestety wiele rodzin nie ma kontaktu z duszpasterstwem parafialnym, chyba że tylko urzędowo w kancelarii parafialnej. Obejmujemy ich naszą gorącą modlitwą i mamy nadzieję, że ta integracja kiedyś nastąpi. Oczywiście pandemia też uczyniła swoiste spustoszenie, choć nasza świątynia była zawsze otwarta, mimo różnych ograniczeń i okoliczności.

Na terenie parafii jest dwie szkoły: Zespół szkolno – przedszkolny we Wsoli i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie, chociaż dzieci i młodzież z parafii uczęszczają do szkół: w Dąbrówce Nagórnej, Radomia, Jedlińska, Jastrzębi. W szkole we Wsoli/514 uczniów/ katechizują: ks. mgr Patryk Golczyński  i P. Katechetki: P. mgr Jolanta Guzińska i P. mgr Beata Szwarno; w Owadowie/115 uczniów/: Ks. Patryk Golczyński i P. mgr Iwona Górecka

Najbardziej cieszy to, że parafianie kochają modlitwę: adorację Najświętszego Sakramentu; modlitwę różańcową, koronkę do Bożego Miłosierdzia, majowe nabożeństwa, roraty adwentowe i nabożeństwa wielkopostne; przed Bogiem często są na kolanach; w postawie klęczącej przyjmują Pana Jezusa w Eucharystii – to piękne! I ładnie modlą się pieśniami kościelnymi.

Proszę Ks. Biskupa! W imieniu nas tak ładnie zgromadzonych w naszym wieczerniku witam serdecznie i proszę o pokrzepienie nas Słowem Bożym, błogosławieństwem apostolskim i ukazaniem tego, co najlepiej prowadzi do nieba. Witam Ks. Prałata Marka Fitucha, Wikariusza biskupiego i kanclerza naszej radomskiej kurii i witam was drodzy i życzliwi bracia i siostry z dziećmi, młodzieżą, służbą liturgiczną ołtarza, p. organistą, zakrystianką. Niech Pan nam błogosławi i strzeże!