sty 23

Sprawozdanie kolędowe parafii św. Bartłomieja we Wsoli 2022/2023

Sprawozdanie kolędowe parafii św. Bartłomieja we Wsoli 2022/2023

W sobotę 14 stycznia 2023 zakończyliśmy wizytę duszpasterską/kolędę/, która
trwała od 28 grudnia 2022 roku. Kolęda dla większości stanowiła rodzinne i
religijne wydarzenie; ładny zwyczaj w poszczególnych miejscowościach, że
przedstawiciel rodziny wychodził po kapłana na spotkanie, witając się z
sąsiadem.
Z obliczeń na podstawie kart w naszej parafii jest ponad 860 rodzin, z czego w
tym roku nie otworzyło drzwi ponad 122 rodziny; w tym są rodziny świadków
Jehowy, Adwentystów dnia siódmego, gnostycy, rodziny zablokowane przez
jakieś wydarzenia z przeszłości, za których też modlimy się o łaskę nawrócenia i
łaskę wiary.
Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas w swoich domach, ładnych, zadbanych,
czystych. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, śpiewane kolędy, świadectwo
chrześcijańskiego życia i serdeczną rozmowę. Dziękujemy też za cenne uwagi,
które świadczą o zatroskaniu o kształt naszej rodziny parafialnej w wymiarze
duszpasterskim. Dziękujemy za składane ofiary na dzieła, które razem czynimy,
a zostaną po nas dla następnych pokoleń. Z zebranych ofiar 62.270 tysięcy
zostało wypłacone dla wykonawców prac zleconych przy ogrodzeniu
cmentarza. Zostało jeszcze ok. 50 tysięcy długu.
Cieszy nas, że wielu parafian czuje więź ze wspólnotą parafialną, utożsamia się z
różnymi wydarzeniami i mówią: u nas, w naszej parafii, w naszym kościele, na
naszym cmentarzu. Bardzo prosimy o informowanie nas o chorych i cierpiących,
którzy są w domach i nie byli przed świętami Bożego Narodzenia u spowiedzi i
komunii świętej i zdarza się, że umierają bez sakramentów świętych.
Wizyta kolędowa była dla nas czasem zetknięcia się z waszymi radościami i
troskami, a szczególnie rodzin i osób przeżywających trudne chwile związane ze
śmiercią najbliższych, ciężką chorobą, problemami młodzieży i młodych
małżeństw. Nie we wszystkich sprawach pomożemy, ale chcemy wam
towarzyszyć i wspieramy, szczególnie omadlając każdego dnia wasze życie,
cierpienie, prace i obowiązki. Pamiętajcie, że wasze radości i problemy są
naszymi – nie jesteście sami! Bardzo proszę korzystajcie jak najczęściej z posługi
konfesjonału, tej szczególnej formacji serca, gdzie Chrystus dotyka naszego
wnętrza i mocą miłości i miłosierdzia leczy, resetuje i nadaje sens codzienności,
szczególnie naszym relacjom. Trzeba, z Bożą pomocą, uzdrawiać chore relacji w
niektórych rodzinach i w sąsiedztwie.

Cieszy to, że niektóre związki partnerskie po wizycie kolędowej i pewnie
osobistym przemyśleniu, czynią już przygotowania do zawarcia
sakramentalnego związku małżeńskiego.
Kochani! Chcemy tez podzielić się z wami naszymi kapłańskimi troskami, być
może was tu obecnych w świątyni to nie dotyczy, to jednak jest naszym
niepokojem, że wiele osób żyje bez sakramentu małżeństwa, choć nie mają
żadnych przeszkód. Jest to tym bardziej niepokojące, że pary takie,
niejednokrotnie porzuciwszy regularne praktyki religijne, nie uważają swojej
sytuacji za sprzeczną z przesłaniem Jezusowej Ewangelii. Zachęcaliśmy ich, aby
przychodzili do Kościoła i uczestniczyli w modlitewnej wspólnocie.
Mamy takie odczucie, że w znacznej większości nie ma codziennej modlitwy w
domu, choćby tego prostego, pięknego pacierza, który trwa tylko 3-4 minuty
rano i wieczorem.
Były też rozmowy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa; zapraszamy
na rozmowę indywidualną: postaramy się pomóc, wyjaśnić. Pragniemy mocno
podkreślić, ze nikt nie jest wykluczony z naszej wspólnoty, chcemy każdego
przygarnąć i umocnić w wierze.
Zagrożeniem dla życia duchowego i wiary jest lekceważenie trzeciego Boskiego
przykazania: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!To dotyczy prawie 70%
naszych parafian. Widzimy wiele zaniedbań rodziców w stosunku do swoich
dzieci i młodzieży, których po I Komunii i bierzmowaniu nie ma przy Jezusie tzn.
w kościele, bo Kościół i Jezus – to jedno. Często są już bezradni, choć trzeba nie
ustawać za nich w modlitwie. Zapraszamy do grupy modlitewnej w naszej
parafii: Rodziców modlących się za swoje dzieci.
Jednym z najgorszych zjawisk dla życia duchowego jest zobojętnienie. Brak
wrażliwości sumienia i próba usprawiedliwiania się przed sobą, ze „wszyscy”
postępują podobnie. U osób tych zauważalny jest brak wrażliwości na utratę
łaski Bożej, którą każdy chrześcijanin otrzymuje w sakramentach świętych.
Wielu wiernych podczas spotkań wyrażało wdzięczność za naszą posługę i
zaangażowanie w pracę duszpasterską i za to, że nie ma polityki na ambonie.
Dziękujemy rodzinom za przygotowane posiłki, kawę, pojazd, braterstwo. I taka
uwaga od parafian: czasami, jak widzimy starszych ludzi stojących, chciejmy
ustąpić im miejsca w kościele, w autobusie, w przychodni. Pielęgnujmy postawę
ludzką w sobie.
Reasumując: kolęda piękna, potrzebna, choć wymagająca: widzimy w niej
wielką szansę duszpasterską rozeznania sytuacji, przybliżenia, wzajemnego

poznania się, a przede wszystkim wspólną modlitwę, udzielenie
błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok każdej rodzinie!
Polecamy was wszystkich we Mszy świętej odprawianej za parafian; modlimy
się za tych, którzy są daleko od Jezusowego Kościoła; którzy zamknęli drzwi
swoich domów i swoich serc. Niech Bóg wszystkim błogosławi w Nowym Roku,
a Maryja Królowa Rodzin i św. Bartłomiej Apostoł, patron naszej rodziny
parafialnej wypraszają potrzebne łaski i opiekują się nami. Bądźcie szczęśliwi!
Amen.