maj 30

Przywdziali strój ministrantów

“Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą
Strój ministranta jest strojem szczególnym. Przypomina on szatę, którą zakłada każdy przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. Mam na myśli szatę chrzcielną, której głęboki sens wyjaśnia św. Paweł: «Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa». Drodzy ministranci, chociaż wyrośliście już z szaty chrzcielnej, przywdzialiście strój ministrantów. Tak, chrzest stanowi punkt wyjścia waszej «prawdziwej funkcji liturgicznej», która stawia was obok biskupów, kapłanów i diakonów” ~św Jan Paweł II

W Uroczystość Trójcy Świętej czterech kandydatów wstąpiło w szeregi ministrantów! Cieszymy się, że staliście się sługami Jezusa Chrystusa i chcecie wypełniać tak ważną funkcję. Życzymy Wam, żebyście z bliska doświadczali obecności i działania Boga w każdym akcie liturgicznym.
.