gru 27

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Świętej Rodziny – B – 27.12.2020

1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji środowej pozdrawiając Polaków powiedział:
„drodzy bracia i siostry, narodzony w Betlejem Syn Boży niech napełnia pokojem,
radością i nadzieją każdego i każdą z was i wasze rodziny. Chwała Boża i pokój ludzi, w
których ma upodobanie niech zamieszkają w waszych sercach, w waszych domach i w
waszej ojczyźnie. Z serca Wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
w poniedziałek – 28.12 – Święto Świętych Młodzianków Męczenników
w czwartek – 31.12 – św. Sylwestra. Na g. 17.00 zapraszamy na Mszę św.
dziękczynną za dary i łaski minionego roku i adorację Najświętszego Sakramentu.
w piątekNowy Rok Pański 2021 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Światowy Dzień Pokoju. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. Pierwszy piątek miesiąca.
Jeśli będziemy w łasce uświecającej to wystarczy przyjąć Komunię świętą. Spowiedź w
czasie Mszy świętych. –
w pierwszą sobotę miesiąca – 02.01 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
bp dK. Modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. O g. 17.00 Msza św.,
adoracja Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo i apel.
3. Kolęda – wizyta duszpasterska: wtorek – 29.12 – Kamińsk; środa – 30.12 – Klwaty;
od 15.30 Wsola – ul. Spacerowa, Sportowa, Słoneczna; czwartek – 31.12 – Gózdek i
Kol. Piaski; sobota – 02.01.2021 – Marcelów i Józefówek. Planujemy malowanie dachu
na kościele. Kto uważa, że w tym roku nie przyjmie księdza, proszę bez skrupułów, po
prostu nie wychodzić przed dom.
4. Kancelaria parafialna: wtorek i czwartek: 8.00-9.00; 17.30-18.30; w sobotę: 8.00-
9.00. Na cmentarzu została zainstalowana kamera i patrzy!
5. Dziękuję za waszą ofiarność, życzliwość, porządki. Dziękuję za sprzątanie świątyni
mieszkańcom z Piastowa: Anna Zarembska z s. Mateuszem; Gabriela Szymczak z s.
Damianem; Mariola Kijak; Czesław Grosiak i złożoną ofiarę 80 zł na potrzeby Kościoła.
Na czwartek 31.12 na g. 09.00 zapraszamy kolejne Rodziny z Piastowa.
6. Życzenia dla Solenizantów i Jubilatów – niech Boże Dzieciątko darzy zdrowiem,
pokojem ducha i mimo wszystko nadzieją na lepsze jutro. Błogosławionych dni.
Szczęść Boże!

 

         Intencje Mszy Świętych  28.12.2020 – 03.01.2021

 

   Poniedziałek – Św. Młodzianków Męczenników – 28.12

 7.00 + Roberta Dryję – od uczestników pogrzebu
17.00 + Henrykę – Jadwigę Król – od uczestników pogrzebu
17.00 + Stanisławę Kuchcik – od uczestników pogrzebu
                                                        Wtorek – 29.12
 7.00 + Roberta Dryję – od uczestników pogrzebu
7.00 + Helenę, Stanisława, Waldemara Bukowskich – od Rodziny
17.00 + Stanisławę Kuchcik – od uczestników pogrzebu
                                                          Środa – 30.12
  7.00 + Pawła Molendę – od Marii Molenda
7.00 + Henrykę – Jadwigę Król – od uczestników pogrzebu
17.00 + Irenę, Józefa Grabowskich – od Dzieci
                                               Czwartek – Św. Sylwestra – 31.12
 7.00 + Roberta Dryję – od uczestników pogrzebu
 7.00 + Henrykę – Jadwigę Król – od uczestników pogrzebu
17.00 Dziękczynno – błagalna na zakończenie Roku Pańskiego 2020
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jerzego i Elżbiety Wrońskich
                               Piątek – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 01.01.2021
 7.30 + Mieczysława w 2 r. śm,, Mariannę, Jana Fijołków i zm. z rodziny – od Kazimiery Fijołek
7.30 + Henrykę – Jadwigę Król – od firmy Global Cosmed
9.00 + Henrykę Szpak – od KŻR Czesławy Molendowskiej ze Wsoli
12.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
16.00 + Władysławę, Bogusława Śpiewakowskich – gregorianka
                                         Pierwsza sobota miesiąca  – 02.01.2021
  7.00 + Władysławę, Bogusława Śpiewakowskich – gregorianka
  7.00 + Henrykę – Jadwigę Król – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za czcicieli
17.00 + Wacława, Janinę Pamulaków, Mariannę, Tadeusza Prokopowiczów, Helenę Gołębiowską, Henryka Andułę – od Dariusza i Grażyny Prokopowiczów
                                           

                           Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim  – 03.01.2021

  7.30 + Celinę w 3 r śm., Tadeusza w 35 r śm., Henryka Andułów, Stanisława, Helenę Bartosiaków od Barbary z Rodziną
  7.30 + Stanisławę Kuchcik w 30 dzień po śmierci – od Danieli z Rodziną
  9.00 + Henrykę – Jadwigę Król – od uczestników pogrzebu
12.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
16.00 + Władysławę, Bogusława Śpiewakowskich – gregorianka