mar 24

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Wielkopostnie i patriotycznie

Ksiądz kan. dr Roman Kotlimowski, zaprosił Naszą Redakcję na występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który oprawił muzycznie liturgię niedzielnego nabożeństwa sprawowanego w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja we Wsoli. Ksiądz Roman jest proboszczem we wspomnianej parafii, a Nasza Redakcja miała zaszczyt już po raz drugi być przez niego zaproszona na cudowny koncert RZAWP.

 

Kilka słów o RZAWP

 

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Realizuje on ogromny wachlarz zadań artystycznych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wszystkich pokoleń. Koncert we Wsoli, łączył w sobie nie tylko postawy wielkopostne wiernych, ale też w pewien sposób przywrócił nam pamięć niedawno obchodzonego Dnia Żołnierzy Niezłomnych i bohaterów Katynia. Marzec jest jak widzimy miesiącem szczególnym, w którym także wspomina się bohaterów Insurekcji Kościuszkowskiej mającej miejsce w roku 1794.

 

Wspomnienie o powstaniu kościuszkowskim

 

Powstanie kościuszkowskie, to zbrojny zryw narodowy wymierzony przeciwko Rosji i Prusom, jako naszym zaborcom. Miało ono miejsce po klęsce wojny polsko- rosyjskiej, rozpoczętej w 1792 roku. Terytorium Rzeczpospolitej, było okupowane przez wojska rosyjskie. Władze konfederacji targowickiej były pod dyktandem posłów rosyjskich, zatem przeprowadziły one likwidację dzieła Konstytucji 3 Maja. Wojska rosyjskie dokonywały wielu grabieży połączonych z represjami politycznymi wobec Polaków. Nastąpiło wówczas załamanie gospodarcze i finansowe państwa polskiego. Upadło wtedy siedem największych banków warszawskich, łącznie z domem bankowym Piotra Fergusona Teppera. Potęgowała się w tym czasie, niesamowita drożyzna żywności. Targowiczanie wprowadzili dodatkowo uciążliwą dla Polaków cenzurę, zakazując wyrażania opinii krytycznych wobec rządów konfederacji targowickiej i osoby carycy Katarzyny II. Zlikwidowano także proreformatorskie tytuły prasowe. W księgarniach przeprowadzano spisy książek zakazanych, krzewiących patriotyzm i kulturę polską w narodzie.

 

Dzień 12 marca

 

Insurekcja rozpoczęła się dnia 12 marca 1794 roku, kiedy to generał Antoni Madaliński odmówił poddania redukcji oddziałów Wielkopolskiego Wojska. Na jego czele wyruszył zatem z Ostrołęki, w kierunku Krakowa. Po odprawie oficerów garnizonu krakowskiego Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem Wodzickim, udali się na nabożeństwo do kościoła kapucynów krakowskich i zaraz po wysłuchaniu kazania, w domku loretański złożyli u stóp ołtarza szable, które zostały poświęcone przez ojca gwardiana. Następnie ująwszy szable w dłonie ślubowali, że gotowi są oddać swoje życie dla obrony Ojczyzny.

 

Walcząca Polska

W ciągu 8 miesięcy powstania kościuszkowskiego, strona polska zmobilizowała do walki około 150 000 ludzi, z tego blisko 100 000 do służby w oddziałach regularnych, 50 000 polskich powstańców, służyło w milicji i pospolitym ruszeniu. W obozach i w powstańczych oddziałach liniowych przebywało 70 000 ludzi. Na Syberię zesłano dwadzieścia tysięcy powstańców. Generałowie rosyjscy w nagrodę za stłumienie powstania obdarzeni zostali dobrami w polskich majątkach, które zostały im nadane jako ziemie skonfiskowane uczestnikom powstania.

 

Koncert RZAWP

 

Na koncercie we Wsoli, zebrani uczestnicy niedzielnego nabożeństwa mogli posłuchać szczególnej oprawy Gorzkich Żali, poprzez mistrzowskie wykonanie pieśni pasyjnych przez chór RZAWP. Wprowadzenie do mszy oraz biblijny psalm Dawidowy, wykonał Andrzej Chrostowski. Fragmenty Ewangelii czytali Piotr Pokwap oraz Klaudiusz Bieńko. Akompaniował zaś na organach Arkadiusz Gniewek, a także Piotr Małysa. Dyrygował natomiast chórem jego kierownik Paweł Szkop. Utwory chóralne wykonywane na mszy świętej to: „W krzyżu cierpienie”, „Bądźże pozdrowiona” oraz „Ja wiem w kogo ja wierzę”. Po mszy zaś wierni mogli wysłuchać przepięknie wykonanych pieśni wielkopostnych takich jak „Stabat Mater Dolorosa”, co się tłumaczy Stała Matka Bolejąca, „Adoramus te Christe” oraz „Jezu Chryste panie miły”.

Ten jak zwykle przecudowny koncert RZAWP, nie tylko miał w sobie wydźwięk chrześcijańskiego nabożeństwa Gorzkich Żali, ale też i wspomnieniowy, ponieważ marzec mieści w sobie wiele rocznic dotyczących polskiego bohaterstwa i narodowej wojskowości.

 

Ewa Michałowska- Walkiewicz