cze 22

Jerycho Rodzin

Ojciec  Święty Franciszek w kazaniu na Uroczystość Objawienia Pańskiego „ Trzech Króli” 2020 r. Mówił: „ Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara nie sprowadza się do zestawu pięknych doktryn, lecz jest relacją z żywą Osobą, którą się kocha. Stając twarzą w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy, że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, w których nie wystarczą dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu, tak jak czyni ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Takim właśnie musi być Kościół, oddający cześć, zakochany w Jezusie, swoim Oblubieńcu”.

Nasze czasy PEŁNE ZAGROŻEŃ DLA CZŁOWIEKA, MAŁŻEŃSTWA I RODZINY, WZYWAJĄ NAS DO PODJĘCIA TROSKI O ODRODZENIE NASZYCH RODZIN, SZACUNKU DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI, przemiany naszych serc i umysłów, miłości i jedności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiej potrzeby modlitwy za małżeństwa i rodziny oraz głoszenia” Ewangelii rodziny”. Papież Benedykt XVI w czasie światowego spotkania rodzin w Walencji zachęcał: Należy dać nowy zapał, aby nadal głosić „Ewangelię rodziny”, potwierdzać na nowo jej aktualność i tożsamość opartą na małżeństwie, otwartą na wielkoduszny dar życia i taką, której towarzyszy się dzieciom, w ich wzrastaniu fizycznym i duchowym” ( Walencja 08.07.2006)

W dzisiejszym świecie, tak bardzo atakowanym przez szatana, trzeba nam szczególnie pamiętać, że zwycięstwo przychodzi przez wiarę i modlitwę, które są potężną siłą, oddziałująca na historie narodów.

Dzisiaj także istnieje potrzeba wywołania modlitewnego rezonansu i błagania Pana Boga, aby zniszczone zostały nowe mury. Te nowe mury to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte. Te nowe mury – to nienawiść, kłamstwa , oszczerstwa, brak odpowiedzialności za słowo i brak wzajemnego szacunku. To bariery istniejące w małżeństwach, rodzinach, miejscach pracy, w życiu publicznym, które utrudniają porozumienia i współpracę.

Nazwa Jerycho Rodzin nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący lud Starego Testamentu. W Księdze Jozuego czytamy: „ Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. (…) I rzekł Pan do Jozuego: << Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…). Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu ( Joz 6,1 – 5.20). Był to szczególny znak działania Pana Boga.

Jerycho Rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym sakramentem, która trwa siedem dni i siedem nocy. To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego.