maj 08

I Komunia Święta 2022

Wielka radość w sercach naszych! Dziś, w Niedzielę Dobrego Pasterza, dzieci przyjęły pierwszy raz Jezusa do swojego serca!
Boże bądź uwielbiony za dar Eucharystii! Oby każde nasze spotkanie z Tobą rodziło taką radość