maj 09

I Komunia Święta

“Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii Świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże; będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego”. – św. Edyta Stein

Każdy początek zostaje w sercu na zawsze. Dziś początkiem dla 34 dzieci z naszej parafii jest pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Jezusa do swojego serca pod postacią chleba! Bogu niech będą dzięki!