wrz 11

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 23 zwykłą – A – 10.09.2023
1. Ojciec Święty Franciszek w czasie audiencji pozdrowił serdecznie Polaków i wspomniał
rocznicę kanonizacji Patrona Polski: św. Stanisława, biskupa i męczennika, która miała miejsce w
Asyżu 770 lat temu. „Bohaterski i nieustępliwy Pasterz zginął od miecza polskiego władcy,
broniąc swego ludu i prawa Bożego. Z wielka odwagą i wewnętrzną wolnością święty Stanisław
przedkładał Chrystusa ponad priorytety świata. Niech jego przykład tak bardzo aktualny, będzie
dla was zachętą do trwania w wierności Ewangelii i wcielania jej w wasze życie rodzinne i
społeczne. W ten sposób będziecie mogli być czytelnymi świadkami prawdy, sprawiedliwości i
braterskiej miłości. Z serca wam błogosławię!”.
2. W tym tygodniu: pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, wychowawcach, katechetach z
racji tygodnia modlitw o wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży. Zapraszamy na g. 17.00
– we wtorek – 12.09 – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi i zwycięstwa króla Jana III
Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku.
– w środę – 13.09 – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa dK . Spotkanie z rodzicami i
dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. o g. 19.00 w kościele.
– w czwartek – 14.09 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Spotkanie z rodzicami i
młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania o g. 19.00 w kościele.
– w piątek – 15.09 – wspomnienie NMP Bolesnej, patronki dobrej śmierci. Zapraszamy!
– w sobotę – 16.09 – wspomnienie św. Korneliusza, p i Cypriana, bpa, Mm
– w niedzielę – 17.09 – po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie formacyjne z Rodzicami modlącymi się
za swoje dzieci. Jest to 3 niedziela miesiąca – ofiary na potrzeby gospodarcze parafii.
3. Na niedziele września do modlitwy różańcowej zapraszamy mieszkańców Kamińska
4. Spotkania formacyjne: ministranci – sobota g. 10.00/młodsi i kandydaci/ g. 11.00/starsi i
lektorzy/; krąg biblijny – środa g. 17.30; oaza – wtorek g. 18.00; młodzież – piątek g. 18.00;
schola dzieci – sobota g. 10.30
5. Bóg zapłać rodzinom: Pawłowi i Marzenie Morawskim i Grzegorzowi i Małgorzacie Nowakom
za ufundowanie bramek, które zostały postawione na boisku plebanijnym /sport: ministranci,
młodzież, rodzice/ oraz dziękuję mieszkańcom Gózdka i Kol. Piaski za ładne reprezentowanie
naszej parafii na dożynkach w Jedlińsku i za ofiarę 500 zł na kościół, którą otrzymali od gminy.
6. Bóg zapłać: za modlitwę, pomoc; za sprzątanie Kościoła rodzinom z ul. Lotniczej: Władysława
Potrzebowska, Iwona Starzyńska, Bożena Małek, Barbara Piwońska, Iwona Zarychta z córką Alicją,
Dariusz Konopik i złożoną ofiarę 160 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę /16.09/ zapraszamy
kolejne rodziny z ul. Lotniczej.
Zapowiedzi: Michał Kraska, k. Jedlińsk i Ewa Świercz, p. tut, zap. I;
7. Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą – niech dary
Ducha Świętego towarzyszą rodzicom, nauczycielom, katechetom, dzieciom, młodzieży. Dobrego
tygodnia i proszę pamiętajcie każdego dnia o pacierzu! Szczęść Boże!

 

 

Intencje Mszy Świętych – 11.09 – 17.09.2023

 

Poniedziałek – 11.09

 

7.00 + Krzysztofa klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Danutę, Adama, Mirosława Michalskich i zm. z rodz. Marców i Zarembskich – od Teresy Zarembskiej
Wtorek –  Najświętszego imienia Maryi – 12.09
7.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Jana Piechnika i Mariana Marszałka – od Krystyny Marszałek
Środa – Św. Jana Chryzostoma- 13.09
7.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Jana Kozłowskiego w 1 r. śm – od Żony z Dziećmi
Czwartek – Podwyższenie Krzyża Świętego – 14.09
7.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Helenę w 19 r. śm, Stanisława Sułków, Zygmunta Ziółka, Piotra, Józefa, Bronisławę Rusków – od Rodziny
Piątek  – NMP Bolesnej – 15.09
7.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Bogusława Kurasia w 17u r. śm. i zm. z rodz. – od Doroty Kuraś
Sobota – Św. Korneliusza i Cypriana – 16.09
7.00 + Edytę Lutek i zm. z całej rodz. – od Rodziny
17.00 + Stefana Młynarskiego – od Żony z Dziećmi
17.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
Niedziela XXIV zwykła – 17.09.2023
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
7.00 + Wacława, Janinę Pamulaków, Tadeusza, Mariannę Prokopowiczów, Helenę Gołębiowską, Henryka Andułę i wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące – od Dariusza i Grażyny Prokopowiczów
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Eweliny i Przemysława Majewskich w 35 r. ich urodzin i Córek: Amelii i Jagody
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kacpra Kiepiela w 18 r. ur. – od Rodziców i Siostry
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anety i Jakuba Jastrzembskich i ich Dzieci: Łucji, Antoniego i Ignacego – od Rodziców
16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Pielgrzymów i ich Rodzin z pielgrzymki parafialnej do Częstochowy
16.00 + Mariana Karasia – od uczestników pogrzebu