sie 30

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 21 zwykłą – A – 27.08.2023
1. Ojciec Święty Franciszek w czasie audiencji powiedział: „pozdrawiam serdecznie Polaków. Za
kilka dni obchodzić będziecie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Niech Ta,
di której wierni pielgrzymują jak do domu ukochanej Matki, będzie dla Was wzorem
wsłuchiwania się i pokornego rozważania słów Jezusa Chrystusa. W ten sposób staniecie się
wiarygodnymi świadkami miłości wobec bliźnich, zwłaszcza ludności ukraińskiej, cierpiącej z
powodu wojny. Z serca wam błogosławię!”.
2. W tym tygodniu:
– w poniedziałek – 28.08 – wspomnienie św. Augustyna, bpa dK
– we wtorek – 29.08 – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
– w I-y piątek – 01.09 – 84 rocznica wybuchu II wojny światowej. Módlmy się o pokój. Adoracja
od g. 16.00. Dzień wynagrodzenia Sercu Jezusa za grzechy. Zapraszamy do spowiedzi świętej
przed nowym rokiem szkolnym nauczycieli, dzieci i młodzież, rodziców – z rana od g. 06.30; po
południu od g. 16.00. odwiedziny chorych od g. 9.00; DPS od g. 10.30
– w I-ą sobotę – 02.09 – modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Adoracja po
Mszy o g. 17.00
– w I-ą niedzielę – 03.09 – o g. 9.00 Msza dziękczynna dożynkowa; spotkanie z KŻR; na Mszę
świętą o g. 16.00 zapraszamy dzieci i młodzież, aby na nowy rok szkolny poświęcić plecaki.
10 września/niedziela/ o g. 12.00 Msza św. dziękczynna za 100 lat posługi OSP we Wsoli.
3. Dziękuję mieszkańcom Kol. Piaski i Gózdka za modlitwę różańcową w niedziele sierpnia; na
niedziele września zapraszamy mieszkańców Kamińska
5. Na pielgrzymkę do Częstochowy wyjazd z parkingu przed kościołem jutro/28.08/ o g. 06.00.
6. Bóg zapłać za modlitwę, pomoc: Ks. Patrykowi, rodzicom i młodzieży za zorganizowanie dla
dzieci wakacji z Bogiem; Rodzinie Zbyszka i Wioli Gołembiowskim za ufundowanie biletów do
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; Panu Wójtowi za wypożyczenie autokaru; Panu Stefanowi
Chodowiczowi za piękne klamki do głównych drzwi kościoła; za sprzątanie Kościoła rodzinom z ul.
Lotniczej: Marianna Walczak, Irena Pawłowska, Joanna Karaś, Małgorzata Saruch, Małgorzata
Walczak i złożoną ofiarę 180 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę /02.09/ zapraszamy rodziny z ul.
Lotniczej
7. Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą – niech
Chrystus będzie w życiu na pierwszym miejscu, a wszystko inne będzie na swoim miejscu/św.
Augustyn/. Szczęśliwego tygodnia i proszę pamiętajcie każdego dnia o pacierzu! Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 28.08 – 03.09.2023

 

Poniedziałek –  Św. Augustyna – 28.08

 

7.00 + Mariana Karasia – od uczestników pogrzebu
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Huberta Witka w 13 r. ur – od Rodziców i Brata
Wtorek – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – 29.08
7.00 + Mariana Karasia – od uczestników pogrzebu
17.00 + Mariannę w 24 r. śm., Piotra Pietrasów, Jana Grzegorczyka – od Wojciecha Pietrasa z Rodziną
17.00 + Za zm. z rodz. Sobolów, Chęciów, Zająców, Włodków i Wasiaków – od Rodziny
Środa – 30.08
7.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Mariana Karasia – od uczestników pogrzebu
Czwartek – 31.08
7.00 + Krzysztofa Klocka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Konrada Traczewskiego w 3 r. śm. – od Matki z Dziećmi
17.00 + Józefa Marszałka w 2 r śm. i zm. z rodz. – od Dzieci
Pierwszy piątek  – Bł. Bronisławy – 01.09
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.00 + Mariana Karasia – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa za grzechy, o Boże Miłosierdzie i nawrócenie dla obrażających Boga
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Iwony Durak w 50 r. ur. – od Matki Chrzestnej z Mężem i Dziećmi
Pierwsza sobota – 02.09
7.00 + Stefanię, Helenę, Adama Szamborów, Zofię Kozieł, Mariannę, Michała Klocków i zm. z rodz. – od Franciszka Szambora
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Szymona Najdy w 12 r. ur. – od Rodziców i Brata
16.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Maksymiliana Głowackiego w 18 r. ur. – od Rodziców i Brata
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za Czcicieli
Niedziela XXII  zwykła – 03.09.2023
7.00 + Krystynę, Stanisława Marszałków – od Córek z Rodzinami
7.00 + Mariana Karasia – od uczestników pogrzebu
9.00 Msza Dożynkowa
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Łukasza Zbiciaków w 15 r. ślubu i dla ich synów: Kacpra i Alana – od Rodziców
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Tadeusza Kusio w 50 r. ślubu i dla ich Dzieci, Wnuków i Prawnuków
16.00 + Stanisława w 5 r. śm., Annę, Jana Nowaków, Stanisława, Mariannę Herników – od Teresy Nowak z Rodziną
16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Longiny i Adama Religów w 40 r. ślubu – od Dzieci i Wnuków