maj 01

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkanocną – A – 30.04.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji po pozdrowieniu Polaków nawiązał do dnia obchodów
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 29 kwietnia „życząc, by świadectwo polskich
męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie
młodzież do odwagi i ofiarności w służbie Bogu oraz braciom. Z serca wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu: Szczególna intencja o powołania do służby Bożej
– w poniedziałek – 01.05 – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Nabożeństwa majowe po
Mszy św. o g. 17.00. Proszę oczyścić i udekorować kaplice i krzyże przydrożne.
– we wtorek – 02.05 – wspomnienie św. Atanazego, bpa dK. Dzień Flagi Polskiej.
– w środę – 03.05 – uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę. O g. 12. 00 w
intencji Ojczyzny. 232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja – 2 na świecie, a 1 w Europie.
– w I-y czwartek – 04.05 – wspomnienie św. Floriana m/modlitwa w intencji Strażaków ze Wsoli/
adoracja w intencji powołań w ramach nabożeństwa majowego. Spotkanie z młodzieżą do
sakramentu bierzmowania o g. 18.00
– w I-y piątek – 05.05 – spowiedź z rana i od g. 16.30; adoracja wynagradzająca NSPJ od g. 16.00;
odwiedziny chorych od g. 9.00; w DPS o g. 10.00
– w I-ą sobotę – 06.05 – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba; adoracja wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP po Mszy św. o g. 17.00
– w I-ą niedzielę – 70.05 – spotkanie z KŻR i zmiana tajemnic po Mszy św. o g. 9.00; Bóg zapłać
mieszkańcom Owadowa i Józefówka za Różaniec w niedziele kwietnia; w niedziele maja do
prowadzenia Różańca św. zapraszamy Marcelów i Wielogórę
Terminarz: I Komunia święta – 14.05 o g. 10.15; Rocznica I Komunii św. – 28.05 o g. 9.00;
Bierzmowanie – 17.05 o g. 19.00
3. Spotkania formacyjne: ministranci – sobota g. 10.00 i g. 11.00; schola dzieci – sobota g. 10.30
oaza – wtorek g. 18.00; krąg biblijny – środa g. 17.30; młodzież – piątek g. 18.00; schola
młodzieżowa – I-y piątek miesiąca g. 18.00
Ku pamięci: Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Polsce we wszystkie
piątki, z wyjątkiem tych, w które przypada uroczystość liturgiczna, oraz w Wigilię Bożego
Narodzenia w Środę Popielcową i Wielki Piątek – kan. 1250-1251/od 14-60 roku życia/.
4. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość; za ofiary na WSD w Radomiu; ofiary na ogrodzenie
cmentarza; Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Owadowa: Danuta Marszałek, Zuzanna
Kruszyńska, Izabela i Anna Kuśta, Karolina Borowska, Andrzej Balana i złożoną ofiarę 140 zł na
potrzeby kościoła. Na sobotę/06.05/ zapraszamy rodziny z Owadowa.
Zapowiedzi: Seweryn Hernik, k. Bierwce i Klaudia Klocek, p. tut, zap. I;
Do Domu Ojca odszedł: śp. Patryk Szczepanik, l. 27 ze Wsoli – wieczny odpoczynek….
5. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech NMP Królowa Polski wyprasza Boże dary, zdrowie, pokój i trzeźwość w rodzinach. Na cały
tydzień: Szczęść Boże! Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

 

 

Intencje Mszy Świętych – 01.05 – 07.05.2023

 

Poniedziałek – Św. Józefa Rzemieślnika – 01.05

 

7.00 + Jadwigę, Czesława, Mirosława, Urszulę, Tomasza Grzegorczyków i zm. z rodz. Walczaków i Grzegorczyków – od Jacka Grzegorczyka
7.00 + Patryka Szczepanika – od uczestników pogrzebu
17.00 + Krystynę, Władysława Kapustów
17.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
Wtorek – Św. Atanazego – 02.05
7.00 + Zygmunta Kwietnia – od Córki Marleny z Rodziną
7.00 + Patryka Szczepanika – od uczestników pogrzebu
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii w 18 r. ur. i Natalii w 21 r. ur. Chudzik – od Rodziców i Rodzeństwa
17.00 + Stanisława Małka, Kazimierę, Teodora Michalczewskich i zm. z rodz. – od Żony z Dziećmi
Środa – NMP Królowej Polski – 03.05
7.00 + Stanisława, Zofię Domińczaków, Jakuba, Antoninę Stanisławskich i zm. z rodz. – od Heleny Karaś z Rodziną
7.00 + Jana Brzezińskiego, Józefę, Antoniego Rybskich – od Zofii Brzezińskiej z Dziećmi
9.00 O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Sióstr KŻR i ich Rodzin z Piastowa – od Danuty Klepacz
12.00 O Boże błogosławieństwo, pokój i pomyślność dla Ojczyzny
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Magdy i Pawła Chęć w 15 r. ślubu i dla ich Córek: Oliwii, Nikoli i Nadii
16.00 + Stanisława, Helenę, Kazimierza Nowocieniów, Janinę Siwek, Stefana Nowaka i zm. z rodz. Nowaków, Nowocieniów i Rybskich – od Barbary Nowak
16.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
Pierwszy czwartek  –  Św. Floriana – 04.05
7.00 + Czesława Rusa w 5 r. śm – od Dzieci i Wnuków
7.00 + Patryka Szczepanika – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
17.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
Pierwszy piątek  – 05.05
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.00 + Patryka Szczepanika – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa, o Boże Miłosierdzie i nawrócenie dla obrażających Boga
Pierwsza sobota – Św. Filipa i Jakuba – 06.05
7.00 + Halinę, Jana Surusów i zm. z rodz. – od Anety Woś z Rodziną
7.00 + Dariusza Marszałka w 1 r. śm i zm. z rodz. – od Rodzeństwa
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Czesława Nowaka w 86 r. ur – od Syna i Córki z Rodzinami
17.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
Niedziela V Wielkanocna – 07.05.2023
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Stanisława Szarucha w 70 r. ur. – od Żony z Dziećmi
7.00 + Mariana w 14 r. śm, Janinę, Zofię, Jana Serafinów, Marię, Józefa, Zofię Szpotowiczów – od Córki z Rodziną
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Śióstr KŻR i ich Rodzin z Gózdka i Kolonii Piaski – od Bogumiły Czajkowskiej
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha Życkiego w 60 r. ur. – od Żony i Córki z Rodziną
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Rodziców modlących się za swoje Dzieci
16.00 + Helenę, Stanisława, Henryka Małków – od Rodziny
16.00 + Stanisława, Henryka, Wacława, Jana, Mariannę Rybskich, Jana, Mariannę, Wiesława Wojcieszaków, Barbarę Wójcik i zm. z rodz. Bocheńskich i Wiśniewskich – od Danieli Rybskiej