kw. 17

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego – A – 16.04.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji po pozdrowieniu Polaków powiedział: „Będziemy
przeżywać Niedzielę Bożego Miłosierdzia, ustanowioną przez św. Jana Pawła II, jak tego pragnął
Pan Jezus za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej prawie sto lat temu. Dziś, gdy świat jest
doświadczony coraz bardziej przez wojny i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy
Miłosierdzia Ojca. Dlatego wznośmy do Chrystusa modlitwę: „dla Jego bolesnej męki, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata. Z serca wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu: Tydzień Miłosierdzia. Dziś: o g. 15.00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i Godzina Miłosierdzia.
– w środę – 19.04 – spotkanie formacyjne z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii
świętej o g. 19.00
– w czwartek – 20.04 – spotkanie formacyjne z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania
o g. 18.00. Na g. 18.00 do salki katechetycznej zapraszam sołtysów w sprawie cmentarza.
– w piątek – 21.04 – po Mszy św. o g. 17.30 zapraszam na wielkanocną Drogę Światła
3. Spotkania formacyjne: ministranci – sobota g. 10.00 i g. 11.00; schola dzieci – sobota g. 10.30
oaza – wtorek g. 18.00; krąg biblijny – środa g. 17.30; młodzież – piątek g. 18.00; schola
młodzieżowa – I-y piątek miesiąca g. 18.00
Jest organizowany wyjazd do Wilna; program i kontakt jest wyłożony na stoliku za ławkami.
4. Bóg zapłać za modlitwę do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00, życzliwość; za ofiary na ogrodzenie
cmentarza; dziś – na Caritas diecezjalną; Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Owadowa:
Zofia Klocek, Grażyna Michalczewska, Grażyna Zawadzka, Małgorzata Polak, Magda Polak, Jan
Siczek, Bożena Duchniak i złożoną ofiarę 140 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/22.04/
zapraszamy rodziny z Owadowa.
Zapowiedzi: Karol Maroszek, k. Zamość i Magdalena – Ewelina Pękala, p. tut, zap. I; Daniel
Machnio, k. Jedlnia i Aleksandra Wziątek, p. tut, zap. I
Do Domu Ojca odszedł śp. Piotr-Robert Morawski z Klwat, l. 48 – wieczny odpoczynek….
5. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech doświadczenie miłosierdzia i udział w tej Eucharystii obudzą w nas pragnienie życia dla
Boga. Proszę pozdrowić chorych i tych, którzy musieli pozostać w domu. Na cały tydzień: Szczęść
Boże! Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

 

Intencje Mszy Świętych – 17.04 – 23.04.2023

 

Poniedziałek – 17.04

 

7.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Stefana Starzyńskiego i zm. z rodz. Starzyńskich, Barbarę, Henryka Woźniaków – od Zofii Klocek z Rodzina
17.00 + Zdzisława w 2 r. śm, Irenę, Emila Mitaków – od Córki Elżbiety z Rodziną
Wtorek – 18.04
7.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Kazimierza Szarucha w 2 r. śm – od Syna z Rodziną
Środa –  19.04
7.00
17.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
Czwartek  – 20.04
7.00 + Annę Sobol i zm. z rodz. – od Męża z Dziećmi i Wnukami
17.00 + Jana w rocznicę śm, Annę Kalbarczyków – od Kazimiery Fijołek
17.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
Piątek  – 21.04
7.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Stanisławę w 9 r. śm, Ryszarda, Sylwestra Gruszków – od Teresy Wojciechowskiej z Rodziną
17.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Kacpra Pietrzyka na czas egzaminów maturalnych – od Rodziców i Siostry
Sobota – 22.04
7.00 + Piotra Morawskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Zenona Berlińskich w 50 r. ślubu – od Dzieci i Wnuków
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Reginy i Sławomira Karasiów w 40 r. ślubu – od Dzieci i Wnuków
Niedziela III Wielkanocna – 23.04.2023
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Heleny Wziątek w 80 r. urodzin – od Syna Andrzeja z Rodziną i Braćmi
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Iwony i Pawła Kaców w 25 r. ślubu – od Dzieci
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Stasia Siraka z podziękowaniem za dar życia – od Rodziców i Sióstr
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Roksany Szaruch w 18 r. urodzin – od Rodziców i Siostry
16.00 + Genowefę w 8 r. śm, Ewę, Helenę, Mariana, Józefa, Marka, Ryszarda, Dariusza Rybskich i zm. z rodz. – od Henryki Rybskiej z Rodziną
16.00 + Halinę – Karolinę Szydło w 20 r. śm. – od Córki Magdaleny