kw. 11

Ogłoszenia duszpasterskie na Poniedziałek Wielkanocny – A – 10.04.2023
1.Ojciec Święty Franciszek wczoraj przed udzieleniem błogosławieństwa Miastu i Światu
powiedział: odkryjmy na nowo smak pielgrzymowania, przyspieszmy puls nadziei, zasmakujmy
już teraz nieco z piękna nieba! Zaczerpnijmy dziś siły, by postępować na spotkanie dobra, które
nie zawodzi….Ty Panie życia zachęcasz do podążania naszymi drogami i powtarzasz nam, jak
uczniom w wieczór paschalny: Pokój wam”.
2. W tym tygodniu: dziś: Msze święte jak w niedzielę. Bóg zapłać za ofiary na KUL
– Zapraszamy na nowennę do Miłosierdzia Bożego każdego dnia na g. 15.00; do soboty włącznie
– w środę – 12.04 – spotkanie z dziećmi komunijnymi o g. 19.00 dotyczące bezpośredniego
przygotowania do I Komunii świętej
– w czwartek – 13.04 – spotkanie z młodzieżą o g. 19.00 dotyczące bezpośredniego
przygotowania do bierzmowania
– w piątek – 14.04 – w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych
– w niedzielę – 16.04 – uroczystość Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie z RmD.
O g. 15.00 wystawienie NS, adoracja i nabożeństwo z koronką. Ofiary na potrzeby Caritas
diecezjalnej.
3. Spotkania formacyjne: ministranci – sobota g. 10.00 i g. 11.00; schola dzieci – sobota g. 10.30
oaza – wtorek g. 18.00; krąg biblijny – środa g. 17.30; młodzież – piątek g. 18.00; schola
młodzieżowa – I-y piątek miesiąca g. 18.00
4. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość; za ofiary na ogrodzenie cmentarza; Bóg zapłać za sprzątanie
kościoła rodzinom z Owadowa: Ewa Jabłońska, Anna Płonka, Teresa Figarska, Magdalena Szpak,
Halina Chęć, Ewa Maciejczyk i złożoną ofiarę 170 zł na potrzeby kościoła; również dziękuję:
Barbara Kołątaj, Alicja Szpak, Halina Bartnik. Na sobotę/15.04/ zapraszamy rodziny z Owadowa.
5. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech Jezus Zmartwychwstały będzie źródłem błogosławieństwa i pokoju w rodzinach. Proszę
pozdrowić chorych i tych, którzy musieli pozostać w domu. Na cały tydzień: Szczęść Boże! Chrystus
Zmartwychwstał Alleluja!

 

Intencje Mszy Świętych – 10.04 – 16.04.2023
Poniedziałek Wielkanocny – 10.04
7.00 + Mariana w 16 r. śm., Teresę, Marka Nowocieniów – od Dzieci i Wnuków
7.00 + Zygmunta Kwietnia – od Janiny Kwiecień
9.00 + Krystynę Zagrodzką w 4 r. śm, zm. z rodz. – od Córek z Rodzinami
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Oliwiera Wojciechowskiego w 15 r. urodzin – od Matki i Dziadków
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Kot z racji imienin – od Męża z Dziećmi i Wnukami
16.00 + Jana, Jadwigę Sułeckich i zm. z rodz. Sułeckich i Rogów – od Dzieci
Wtorek w oktawie Wielkanocy – 11.04
7.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Celinę w 1 r. śm, Bronisława Kieliszków, Mariannę, Stanisława, Józefę Jańców – od Rodziny
17.00 + Tadeusza, Genowefę Szpotowiczów i zm. z rodz. – od Córki z Rodziną
Środa w oktawie Wielkanocy –  12.04
7.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Annę Nowak, Tadeusza, Władysławę, Jana Klocków, Katarzynę, Józefa Tęczów i zm z rodz. – od Zofii Klocek
17.00 + Kazimierza, Aleksego, Stanisławę, Jana Wieczorków i zm. z rodz. – od Elżbiety Wieczorek z Rodziną
Czwartek w oktawie Wielkanocy – 13.04
7.00 + Stanisława Mortkę – od uczestników pogrzebu
17.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Adama Pikiewicza, Jgnacego, Daniela Walczaków – od Rodziny
Piątek w oktawie Wielkanocy  – 14.04
7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
7.00 + Mirosława Grzegorczyka w 22 r. śm. i zm. z rodz. Grzegorczyków, Walczaków i Gruszków – od Jacka Grzegorczyka z Rodziną 
17.00 + Lecha Kaima i zm. z rodz Kaimów – od Barbary Kaim
Sobota w oktawie Wielkanocy – 15.04 
7.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
15.00 Ślub: Cezary Ziółkowski i Iwona Ziółkowska z d. Kowalczyk
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Oliwii Czajkowskiej w 18 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
17.00 + Halinę, Władysława Panków, Mariana, Stefana Kapustów, Piotra Zegarka i zm. z rodz. – od Marka Panka
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 16.04.2023 
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
7.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
9.00 O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – od Elżbiety z Rodziną
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Rodziny – od Jerzego Chęć
16.00 + Henryka w 3 r. śm., Janinę, Bronisława Kaniewskich, Józefa Karolaka –od R.