kw. 03

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową – A – 02.04.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji po serdecznym pozdrowieniu Polaków, powiedział: „Już
za kilka dni będziemy wsłuchiwać się w przejmujący opis Męki Pańskiej. Niech słowo Boże
obudzi w waszych sercach skruchę i otwartość na miłość Chrystusa, który do końca nas
umiłował. Porzucając starego człowieka, możecie z odnowioną gorliwością nieść Pana tym,
którzy żyją wśród was. Szczególnie, wspierajcie nadal cierpiących braci i siostry z udręczonej
Ukrainy. Z serca wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu: WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ
– W WIELKI WTOREK od g. 19.00 zapraszamy na SAKRAMENT POJEDNANIA/SPOWIEDŹ/
– W WIELKĄ ŚRODĘ od g. 9.00 odwiedziny chorych/zapisy po Mszy i w kancelarii do wtorku/
– W WIELKI CZWARTEK – 06.04 – o g. 10.00 Msza Świętego Krzyżma pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Marka Solarczyka w Katedrze w Radomiu, która ma wymiar jedności Biskupa z
Kapłanami i Kapłanów z wiernymi. Poświęcenie olejów i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. O
g. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej, w czasie której kandydaci zostaną włączeni do grona
ministrantów i nałożenie komży i pelerynek. Zapraszamy do podziękowania za dary: Eucharystii
i Kapłaństwa. Adoracja do g. 21.00
– W WIELKI PIĄTEK – 07.04 – na g. 8.00 zapraszamy na modlitwę brewiarzową i adorację. Po
południu zapraszamy na g. 17.00 na Drogę Krzyżową, którą planujemy odprawić na cmentarzu,
gdzie zgromadzimy się przy głównej bramie. O g. 18.00 liturgia Męki Pańskiej w kościele.
adoracja do g. 21.30
– W WIELKĄ SOBOTĘ – 08.04 – od g. 08.30 poświęcenie pokarmów; o g. 19.00 – WIGILIA
PASCHALNA, która jest czuwaniem w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa
– w Niedzielę Wielkanocną – 09.04 – Msza rezurekcyjna o g. 6.00; 9.00; 12.00; 16.00
3. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość; za ofiary na ogrodzenie cmentarza; za ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Owadowa: Małgorzata Roguś,
Agnieszka Janiec, Ewa Kapusta, Monika Dutkowska, Iwona i Dariusz Figurowie, Hubert
Korzeniowski i złożoną ofiarę 140 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/05.04/ zapraszamy rodziny z
Owadowa.
Do Domu Ojca odeszli: Dariusz Molendowski ze Wsoli, l. 58; Stanisław Mortka z Gózdka, l. 93.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
4. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech Jezus ukrzyżowany będzie źródłem błogosławieństwa i pokoju w rodzinach. Na cały tydzień:
Szczęść Boże!
ADORACJA W WIELKI PIĄTEK: 9.00-10.00 – Żywy Różaniec Wsola/P. Genowefy Grabowskiej/;
10.00-11.00 – Żywy Różaniec Wsola/P. Molendowskiej/; 11.00-12.00 – Żywy Różaniec Kamińsk;
12.00-13.00 – Żywy Różaniec Piastów; 13.00-14.00 – Żywy Różaniec Owadów; 14.00-15.00 – Krąg
Biblijny, Rycerstwo Niepokalanej; 15.00-16.00 – Oaza, Młodzież; 16.00-17.00 – Ministranci, Schola
ADORACJA W WIELKĄ SOBOTĘ: 9.00-10.00 – Wsola: ul. Leśna, Kalinowa; 10.00-11.00 – ul.
Warszawska, Spacerowa; 11.00-12.00 – ul. Wrzosowa, Bursztynowa, Gombrowicza; 12.-13.00 – ul.
Lotnicza, Stawna, Krótka; 13.00-14.00 – ul. Miła, Różana, Szkolna, Słoneczna; 14.00-15.00 –
Wielogóra; 15.00-16.00 – Piastów; 16.00-17.00 – Kamińsk; 17.00-18.00 – Owadów, Józefówek,
Marcelów; 18.00-19.00 – Gózdek, Kol. Piaski, młodzież, ministranci, schola.

 

 

Intencje Mszy Świętych – 03.04 – 09.04.2023

 

Wielki Poniedziałek – 03.04

 

7.00 + Z rodz. Sobolów i Chęciów – od Rodziny
7.00 + Ryszarda Prażmowskiego z racji imienin – od Żony z Dziećmi i Wnukami
17.00 + Stanisława, Stanisławę, Adama, Henryka Klocków i dusze w czyśćcu cierpiące – od Ewy Bednarskiej
Wielki Wtorek – 04.04
7.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
7.00 + Stanisława Mortkę – od uczestników pogrzebu
17.00 + Jana Rodaka – od Rodziny Mrowców, Szczurków, Grobików
Wielka Środa –  05.04
7.00 + Stanisława Mortkę – od uczestników pogrzebu
17.00 + Adama, Janinę, Helenę, Piotra Kołsutów, Sławomira Siarę, Mariana Stawczyka i zm. z rodz. – od Rodziny
17.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
Wielki Czwartek – 06.04
10.00 Msza Świętego Krzyżma w Katedrze Radomskiej
18.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
18.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
18.00 + Dariusza Molendowskiego – od uczestników pogrzebu
Wielki Piątek/ Pierwszy piątek / – 07.04
17.00 Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota – 08.04
19.00 + Henryka, Stanisławę, Piotra Wietesków i zm. z rodz. – od Stanisławy Wieteska
19.00 + Sławomira w 5 r. śm, Bogumiłę, Józefa, Dariusza Marszałków – od Rodzeństw
19.00 + Jana Rodaka – od Rodziny Mrowców, Szczurków, Gorobików
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 09.04.2023
6.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
6.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Patryka – od uczestników oazy
6.00 + Wacława Rokicińskiego, Annę Wójcik i zm. z rodz. Rokicińskich i Matuszczyków – od Jadwigi z Rodziną
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Czesława Dryja w 70 r. urodzin – od Żony z Dziećmi i Wnukami
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Łukasza Jagodzińskich i ich Córek: Oli i Marysi
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Alana Ponety w 4 r. urodzin – od Rodziców i Dziadków
16.00 + Wandę, Stanisława Brudnickich – od Dzieci i Wnuków