mar 20

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę Wielkiego Postu – A – 19.03.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji powiedział: „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Sobór
Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są powołani do bycia apostołami.
Wymaga to rzeczywistej współpracy między hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele
istnieje różnorodność posług, ale jedność misji. Zachęcam was do przemyślenia na nowo tych
relacji oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację waszej Ojczyzny. Z serca wam
błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– w poniedziałek – 20.03 – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, patrona ojców, mężczyzn
– w piątek – 24.03 – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych: Droga Krzyżowa dla wszystkich o
g. 16.30, a po niej Msza św. z nauką.
– w sobotę – 25.03 – uroczystość Zwiastowania NMP. 2 dzień rekolekcji. Msze św. o g. 7.00 z
nauką ogólną; 9.00 z udziałem dzieci; o g. 17.00 z udziałem młodzieży. Spowiedź święta od g.
9.30-10.30; 11.30-12.00; po południu od g. 16.00-17.00. Uprzejmie prosimy o liczną obecność i
zaangażowanie w to, co jest najważniejsze dla nas – zbawienie! Duchowa adopcja dziecka
poczętego przez 9 miesięcy. Ci, którzy się zdecydują objąć modlitwą poczęte, a zagrożone
dziecko zapraszamy na g. 17.00.
– w niedzielę – 26.03 – C.D. rekolekcji: o g. 7.00 z nauką ogólną; o g. 9.00 z nauką dla młodzieży;
o g. 12.00 z nauką dla dzieci; o g. 16.00 z nauką ogólną. Ofiary przeznaczone dla Misjonarza.
W niedziele marca zapraszamy do prowadzenia modlitwy różańcowej po Mszy św. o g. 7.00
mieszkańców z Kamińska i chętnych.
3. Zapraszamy na spotkania formacyjne: z młodzieżą – piątek g. 18.00; kandydaci i ministranci
do kl. IV – sobota g. 10.00; ministranci od kl. V – sobota g. 11.00; krąg biblijny – środa g. 17.30;
schola dzieci – sobota g. 10.30; schola młodzieży – I-y piątek miesiąca g. 18.00.
4. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość; za ofiary na ogrodzenie cmentarza; za ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego; Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Kol. Piaski: Halina Szeliga, Paweł
Kuraś, Anna Kwiecień, Janusz Borkowski, Daria Wieteska i złożoną ofiarę 150 zł na potrzeby
kościoła. Na sobotę/25.03/ na g. 18.00 zapraszamy kolejne rodziny z Kol. Piaski.
5. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech św. Józef wyprasza Boże dary, zdrowie, optymizm wiary, pokój w rodzinach i pomaga w
wytrwaniu w wielkopostnych postanowieniach. Na cały tydzień: Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 20.03 – 26.03.2023

 

Poniedziałek – Św. Józefa, Oblubieńca NMP – 20.03

 

7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
7.00 + Jana Rodaka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Krzysztofa Gulę w 1 r. śm – od Żony z Dziećmi
 Wtorek – 21.03
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
7.00 + Jana Rodaka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Teresę w 5 r. śm, Franciszka, Marka Dyziaków, Józefa, Zofię Grzejszczaków i zm. z rodz – od Małgorzaty Maj z Rodziną
 Środa –  22.03
7.00 + Jana Rodaka – od uczestników pogrzebu
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
17.00 + Mariannę w 1 r. śm, Jerzego, Zbigniewa Rydzyńskich, Urszulę Stępień w 4 r. śm – od Sylwii z Rodziną
Czwartek – 23.03
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
17.00 + Stefana w 8 r. śm, Stanisławę Wąsików – od Bogdana Wąsika z Rodziną
17.00 + Jana Rodaka – od uczestników pogrzebu
Piątek – Rekolekcje parafialne – 24.03
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
7.00 + Jana Rodaka – od uczestników pogrzebu
17.00 + Janinę, Mieczysława Herników, Bronisława Nowocienia – od Rodziny
17.00 + Bronisława Rybskiego w 1 r. śm i zm. z rodz. – od Żony z Dziećmi i Wnukami
Sobota – /Zwiastowanie Pańskie/ Spowiedź parafialna/ – 25.03
7.00 + Mariana Błasińskiego w 14 r. śm i zm. z rodz. Błasińskich, Annę, Feliksa, Józefa, Krzysztofa Mortków – od Zofii Błasińskiej z Rodziną
7.00 + Tomasza, Jadwigę, Czesława, Mirosława, Urszulę Grzegorczyków i zm. z rodz. Walczaków i Grzegorczyków – od Jacka Grzegorczyka z Rodziną
9.00 + Irenę Mortka – gregorianka
17.00 + Zofię w 1 r. śm, Jana, Zygmunta Chudzińskich – od Rodziny
17.00 + Jana Rodaka
Niedziela V Wielkiego Postu – Rekolekcje – 26.03.2023
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
7.00 + Tadeusza Staniaka w 12 r. śm i zm. z rodz. Staniaków i Dryjów – od Syna z Rodziną
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny Elżanowskiej w 7 r. urodzin – od Rodziców i Dziadków
12.00 + Jana Rodaka – od uczestników pogrzebu
12.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
16.00 + Jadwigę, Janinę, Stanisława Prokopów, Zofię, Walentynę, Adama, Wojciecha Piwowarczyków – od Marianny Piwowarczyk
16.00 W intencji Panu Bogu wiadomej