lut 27

Ogłoszenia duszpasterskie na 1 niedzielę Wielkiego Postu – A – 26.02.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na audiencji powiedział: „ Serdecznie pozdrawiam Polaków. Na
początku Wielkiego Postu zachęcam was do objęcia szczególną troską misjonarzy, którzy z pasją
głoszą Ewangelię na całym świecie. Błogosławię akcji „Misjonarz na Post”, dzięki której poprzez
modlitwę i post wspieracie polskich misjonarzy. To dzieło obejmuje także tych, którzy pozostali
na pogrążonej w wojnie Ukrainie i niosą wsparcie oraz nadzieję mieszkańcom tego umęczonego
kraju. Módlmy się wspólnie o pokój. Z serca wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– we wtorek – 28.02 – 8 rocznica sakry biskupiej Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego. Módlmy się o
dary Boże i opiekę Matki Bożej w jego apostolskim posługiwaniu
– w środę – 01.03 – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony w 2011, aby
upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się władzy komunistycznej.
– w I-y czwartek – 02.03 – adoracja od 16.00-17.00 w intencji powołań do służby Bożej;
zapraszamy do spowiedzi z racji I-ego piątku miesiąca
– w I-y piątek – 03.03 – adoracja od g. 16.00; zapraszamy na Drogę Krzyżową: dla dzieci na g.
16.30; dla dorosłych i młodzieży na g. 17.30; spowiedź od g. 16.30; odwiedziny chorych od g.
9.00; DPS od g. 11.00. Nabożeństwa prowadzą do świadomego przeżycia Mszy świętej
– w I-ą sobotę – 04.03 – urocz. św. Kazimierza Królewicza, Patrona diecezji. Módlmy się za nasz
Kościół lokalny, Jego Pasterzy i wiernych. O g. 17.00 Msza św. za czcicieli Niepokalanego Serca
NMP; adoracja z Różańcem, błogosławieństwo, apel. W I-ą niedzielę – 05.03 – spotkanie z KŻR.
W niedziele marca zapraszamy do prowadzenia modlitwy różańcowej po Mszy św. o g. 7.00
mieszkańców z Kamińska. Bóg zapłać mieszkańcom Gózdka i Kol. Piaski
3. Zapraszamy na spotkania formacyjne: z młodzieżą – piątek g. 18.00; kandydaci i ministranci
do kl. IV – sobota g. 10.00; ministranci od kl. V – sobota g. 11.00; krąg biblijny – środa g. 17.30;
schola dzieci – sobota g. 10.30; schola młodzieży – I-y piątek miesiąca g. 18.00
4. Dziś do puszek dobrowolne ofiary na pomoc ofiarom wojny
5. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość; Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Kol. Piaski:
Bartłomiej Berliński, Aneta Durak, Martyna Kuraś, Paweł Mortka, Jan Chmielewski, Sandra Mortka
i złożoną ofiarę 200 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/04.03/ zapraszamy kolejne rodziny z Kol.
Piaski.
Do Domu Ojca odeszła śp. Władysława Urbańska z Piastowa, l. 84 – wieczny odpoczynek….
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech św. Kazimierz, Królewicz wspiera nas w wytrwaniu w wielkopostnych postanowieniach i
wyrzeczeniach dla dobra duszy. Módlcie się codziennie pacierzem! Na cały tydzień: Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 27.02 – 05.03.2023

 

Poniedziałek –  27.02

 

7.00 + Annę Sobol / nowenna / – od Rodziny
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha Śwircza w 5 r. urodzin – od Rodziców i Dziadków
17.00 + Władysławę Urbańską – od zakładu pogrzebowego „ Rigor”
Wtorek – 28.02
7.00 + Annę Sobol / nowenna / – od Rodziny
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ks. Romana w dniu imienin – od KŻR
17.00 + Helenę, Tadeusza Domińczaków, Teodozję Wasiak – od Marii Wąsik z Rodziną
Środa – 01.03
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
7.00 + Piotra Kwietnia – od Żony z Rodziną
7.00 + Annę Sobol / nowenna / – od Rodziny
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny Sirak w 5 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
17.00 + Adama w 21 r. śm, Stefana, Jerzego, Feliksa Aksamitów – od Rodziny
Pierwszy czwartek – 02.03
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Nikoli Jakubiak w 17 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Pierwszy piątek – 03.03
7.00 + Irenę Mortka – gregorianka
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
17.00 W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, o Boże Miłosierdzie i nawrócenie dla obrażających Boga
17.00 + Macieja Kobiałkę w 4 r. śm – od Anny z Rodziną
Pierwsza sobota – Św. Kazimierza – 04.03
7.00 + Kazimierza, Krzysztofa, Mariannę, Józefa, Genowefę, Józefa Wieczorków, Marzenę Jakubiak, Annę, Stanisława, Jana Krasków – od Stanisławy Wieczorek
7.00 + Władysława, Helenę Rogałow, Mieczysława, Zofię Kuchcików – od Rodziny Marciniaków
17.00 + Irenę Mortka – gregorianka
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za Czcicieli
Niedziela II Wielkiego Postu – 05.03.2023
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery Szaruch z racji imienin – od Męża z Rodziną
7.00 + Helenę Borudzińską i zm. z rodz. – od Marii Sołtykiewicz z Rodziną
7.00 + Helenę, Tadeusza Domińczaków, Zygmunta Kwietnia, Józefa, Mariannę Urbańskich – od Janiny Kwiecień
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Amelii Rybskiej w 10 r. urodzin – od Rodziców, Dziadków i Siostry
12.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Filipa Kobiałki w 5 r. urodzin – od Anny z Rodzicami
16.00 + Irenę Mortka – gregorianka