lut 20

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Warszawa, dnia 16 lutego 2023 roku

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej
pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również
cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy
i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego
schronienia.
W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością
nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych,
a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby
prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym.
Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych
udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy
w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów
rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od
pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie,
wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł.
Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne
ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego
powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia
konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br.
we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego
pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej,
zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas
Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.
Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym
pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych
braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.

✠ Stanisław Gądecki