sty 30

Intencje Mszy Świętych – 30.01 – 05.02.2023

  Poniedziałek – 30.01

 

7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka/ostatnia/
7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.00 + Jana w 2 r. śm, Mariannę, Zenona, Helenę, Józefa, Henryka, Tadeusza, Aleksego Duraków, Bożenę, Mirosława Andułów – od Iwony Durak
Wtorek – Św. Jana Bosko – 31.01
7.00 O nawrócenie i łaskę żalu doskonałego dla zatwardziałych grzeszników
17.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Teresę Nowocień w 30 dzień po śmierci – od Dzieci i Wnuków
Środa – 01.02
17.00 + Mieczysławę Ciurysek, Józefa Bubiłka
Pierwszy czwartek – Ofiarowanie Pańskie/MB Gromnicznej/ – 02.02
7.00 + Jana w 40 r. śm, Henryka w 11 r. śm, Janinę Michalskich i zm. z rodz. Michalskich i Sułków – od Aliny Staniak
7.00 + Jana, Antoninę, Helenę, Bogusława, Marka Kurasiów, Stefanię, Stanisława Wieczorków – od Władysława Kurasia
9.00 + Janinę w 17 r. śm, Władysława Grosiaków i zm. z rodz. Grosiaków i Fijołków – od Krystyny Klocek
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
17.00 + Sławomira, Pawła Graniaków w 20 r. śm, Daniela Walczaka, Pawła Radke – od Rodziców
Pierwszy piątek – Św. Błażeja – 03.02
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
17.00 W intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa, o Boże Miłosierdzie i nawrócenie dla obrażających Boga
Pierwsza sobota –  04.02
7.00 + Halinę, Władysława Panków, Mariana, Stefana Kapustów, Piotra Zegarka i zm. z rodz. – od Marka Panka
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za Czcicieli
17.00 Dziękczynno – błagalna za dar życia Zosi i łaskę wiecznego zbawienia
Niedziela V zwykła – 05.02.2023
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
7.00 + Henryka Starzyńskiego w 6 r. śm i zm. z rodz – od Żony z Dziećmi
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Hanny Chęć w 1 r. urodzin – od Rodziców i Dziadków
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Grzegorza Bolka w 30 r. urodzin – od Rodziny
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agaty w dniu imienin – od Męża z Synami
16.00 + Jana, Mariana, Stefana, Katarzynę Włoszczaków, Teodorę, Mieczysława Świderskich – od Jany Włoszczak
16.00 + Zofię w 4 r. śm, Jana Pasków, Barbarę Kopyt – od Rodziny

 

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 4 zwykłą – A – 29.01.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na środowej audiencji po pozdrowieniu pielgrzymów powiedział do
Polaków: ”W minioną niedzielę obchodziliśmy Niedzielę Słowa Bożego. Jako uczniowie Jezusa
mamy przywilej i obowiązek słuchać i medytować słowo Boże, zawarte w Piśmie świętym.
Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, znajdziemy
otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości, pokoju i wzajemnego
braterstwa. Z serca wam błogosławię.”
2. W tym tygodniu:
– we wtorek – 31.01 – wspomnienie św. Jana Bosko, prb, założyciela zgromadzenia Księży
Salezjanów
– w I-y czwartek miesiąca – 02.02 – przypada święto Ofiarowania Pańskiego/MB Gromnicznej/.
Msze św. o g. 7.00; 9.00/procesja/; 17.00/poświęcenie i wręczenie książeczek komunijnych dla
dzieci; poświęcenie gromnic na każdej Mszy, którą dzisiaj można nabyć; adoracja od 16.00-
17.00 i modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pożegnanie żłóbka.
– w I-y piątek – 03.02 – wspomnienie św. Błażeja bpa m; patrona chorób gardła; zapraszamy na
modlitwę i dotknięciem gardła świecami; modlitwa wynagradzająca NSPJ, adoracja od 16.00 –
17.00; spowiedź; istotą jest przyjęcie Komunii św; odwiedziny chorych od 9.00; DPS – od 11.00
– w I-ą sobotę – 04.02 – modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o g. 17.00
– w I-ą niedzielę – 05.02 – po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie z KŻR i zmiana tajemnic.
Dziękuję mieszkańcom Piastowa za modlitwę różańcową w niedziele stycznia; na niedziele
lutego zapraszam mieszkańców Gózdka i Kol. Piaski.
3. Spotkania formacyjne w roku szkolnym 2022/23 na które serdecznie zapraszamy: z młodzieżą
– piątek g. 18.00; kandydaci i ministranci do IV klasy – sobota g. 10.00; ministranci od klasy V
– sobota g. 11.00; krąg biblijny – środa g. 17.30; schola dziecięca – sobota g. 10.30; schola
młodzieżowa – I-y piątek g. 18.00.
4. Podpowiedź liturgiczna: wchodząc do kościoła, klękamy, potem zanurzamy rękę w wodzie
święconej, czynimy znak krzyża i kierujemy się ku miejscu, w którym uczestniczymy we Mszy św.
2. Po odpowiedzi: Panie nie jestem godzien… ci, którzy pragną przyjąć Pana Jezusa udają się do
balustrady ze złożonymi rękami i po przyjęciu Pana Jezusa w takiej postawie wracają
5. Bóg zapłać za modlitwę, aby nasze rodziny były Bogiem mocne; za ofiary do puszek na
diecezjalne Środki Społecznego Przekazu. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła rodzinom z Gózdka:
Regina i Oskar Matysiakowie, Jakub Barszcz, Barbara Skiba, Marlena i Sławomir Słomkowie i
złożoną ofiarę 150 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/04.02/ zapraszamy rodziny z Gózdka.
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech Matka Boża Gromniczna wyprasza pokój, zdrowie i chroni nas przed „wilkami” grzechów.
Pamiętajmy o codziennym pacierzu! Szczęśliwego tygodnia. Szczęść Boże!