sty 02

Ogłoszenia duszpasterskie na Nowy Rok Pański – A – 01.01.2023
1.Ojciec Święty Franciszek na środowej audiencji powiedział: ”Serdecznie pozdrawiam
Polaków. Zbliżając się do końca roku, zachęcam was do dziękczynienia Bogu za jego dobroć i
miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem przyniesie pocieszenie naszym
sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata. Pragnę także
podziękować Polakom za całą pomoc, jaka niosą narodowi ukraińskiemu. Pamiętajmy, że w
historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ wszystko należy do miłości.
Każdemu i każdej z was, rodzinom polskim i ukraińskim, które aktualnie znajdują się w waszej
ojczyźnie z serca błogosławię.”
2. W tym tygodniu:
– w poniedziałek – 02.01 – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, b dK
– w I-y czwartek – 05.01 – adoracja od 16.00-17.00 i modlitwy w intencji powołań. Odwiedziny
chorych od g. 09.00. spowiedź przed I-ym piątkiem od g. 16.30
– w I-y piątek – 06.01 – uroczystość Objawienia Pańskiego/Trzech Króli/. Msze św.: 7.00; 9.00;
12.00; 16.00. poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej.
Nie obowiązuje post. Ofiary przeznaczone na misje.
– w I-ą sobotę – 07.01 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. o g. 17.00
– w niedzielę Chrztu Pańskiego – 08.01 – dziękczynienie i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Kolęda: w poniedziałek od g. 09.00 Owadów/bez Józefówka/ od R. Cibor do R. Janiec; od R.
Strzałkowskich do R. Wagrodzkich; od 15.30 Wsola: ul. Leśna; ul. Różana
– we wtorek od g. 9.00 Józefówek i Marcelów; od g.15.30 Wsola: ul. Warszawska
– w środę od g. 9.00 Wsola: ul. Gombrowicza, Szkolna, Słoneczna, Pałacowa; od 15.30 Wsola: ul.
Lotnicza, Spokojna
– w czwartek od g. 9.00 Owadów od R. Dąbrowskich, R. Szpaków do R. Plewińskich; od Kol.
Lesiów do R. Michalczewskich
– w sobotę od g. 9.00 Piastów od R. Wieczorków; od Wiaduktu razem z Porębami
– w poniedziałek/9.01/ od g. 9.00 Piastów Stara Wieś
3. Spotkania formacyjne w roku szkolnym 2022/23 na które serdecznie zapraszamy: kandydaci
do ministrantów i ministranci młodsi do VI klasy – sobota g. 10.00; ministranci od klasy VII
wzwyż – sobota g. 12.30; krąg biblijny – środa g. 17.30; schola dziecięca – sobota g. 10.30;
schola młodzieżowa – I-y piątek g. 18.00.
4. W niedziele stycznia do modlitwy różańcowej zapraszamy mieszkańców Piastowa
5. Bóg zapłać za modlitwę; mieszkańcom Kamińska, Gózdka, Klwat, Wielogóry. Kol. Piaski i Wsoli z
ul. Stawnej i Spacerowej za serdeczne przyjęcie ; Bóg zapłać za sprzątanie kościoła: Teresa Kurek,
Elżbieta Kobylarczyk, Honorata Chrząszcz, Elżbieta Konopka, Krystyna Gołębiowska, Aneta Woś i
ofiarę 180 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/07.01/ na g. 8.00 zapraszamy rodziny z Kamińska.
Do Domu Ojca odeszli: Papież Senior Benedykt XVI, l. 95 i Zygmunt Chudziński, l. 71 – wieczny …..
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech Maryja – Święta Boża Rodzicielka wyprasza błogosławieństwo Boże, zdrowie i pokój. Nowy
Rok Pański przeżywajmy z Bogiem, w zdrowiu i z codziennym pacierzem. Szczęść Boże!

 

 

Intencje Mszy Świętych – 02.01 – 08.01.2023

 

Poniedziałek – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu – 02.01

 

7.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
Wtorek  – Najświętszego Imienia Jezus – 03.01
7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
7.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Genowefy Grabowskiej z racji imienin – od Sióstr KŻR ze Wsoli
Środa –  04.01
7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
7.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 + Władysławę, Mariana, Marzenę Klocków – od Wiesława Klocka z Rodziną
Pierwszy czwartek – 05.01
7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
7.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego/Trzech Króli/ – 06.01
7.00 + Stanisława Staniaka w 15 r. śm – od Żony z Dziećmi
7.00 + Edwarda Nawrotka, Stanisława Sałacińskiego w 10 r. śm, Siostrę Antonię, Joannę Kapica w 1 r. śm – od Barbary Nawrotek
9.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
12.00 + Edwarda, Zofię, Piotra Byczkowskich, Macieja Kobiałkę – od Anny z Rodziną
16.00 + Mariannę Rapczyńską w 2 r. śm i zm. z rodz Rapczyńskich i Zgutków – od Alicji Staniak
Pierwsza sobota – 07.01
7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
7.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za Czcicieli
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Tomasza Karasia w 60 r. urodzin – od Żony z Dziećmi
Niedziela Chrztu Pańskiego- 08.01.2023
7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Wieczorków i Krasków – od Stanisławy Wieczorek
9.00 + Zygmunta Chudzińskiego – od uczestników pogrzebu
12.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
16.00 + Tomasza Plewińskiego w 3 r. śm – od Żony z Dziećmi
16.00 + Helenę, Władysława Kucharskich – od Dzieci