gru 27

Ogłoszenia duszpasterskie na Narodzenie Pańskie – A – 25.12.2022
1.Ojciec Święty Franciszek na środowej audiencji powiedział: ”Wszystkim Polakom chciałbym
życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z wasz a tradycją w czasie Wigilii
zostawiacie przy stole puste miejsce dla niespodziewanego gościa. W tym roku zajmą je rzesze
uchodźców z Ukrainy, przed którymi z wielką hojnością otworzyliście drzwi swoich domów.
Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia miłością każdego z was, wasze rodziny i tych,
którym pomagacie. Niech przyniesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Z serca wam
błogosławię”.
2. W tym tygodniu: Oktawa Bożego Narodzenia
– w poniedziałek – 26.12 – II dzień świąt BN. Msze św. jak w niedziele: 7.30; 9.00; 12.00; 16.00;
święto św. Szczepana – I-ego męczennika. Poświęcenie owsa
– we wtorek – 27.12 – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Poświęcenie wina
– w środę – 28.12 – święto świętych Młodzianków Męczenników. Kolęda: Kamińsk od g. 9.00;
od 16.00 Gózdek. Pojazd prosimy na g. 08.45
– w czwartek – 29.12 – kolęda: od g. 09.00 Klwaty; od 15.30 Wsola: ul. Spacerowa i Stawna
– w piątek – 30.12 – święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. kolęda: Wielogóra od g. 09.00 od
ul. Granicznej; od ul. Kwiatowej; od 15.30 od ul. Ceglanej i od ul. Piaskowej
– w sobotę – 31.12 – od g. 09.00 Kol. Piaski. Dziękujemy za przygotowanie obiadu. Zakończenie
Roku Pańskiego 2022; zapraszamy na Mszę św. dziękczynną na g. 17.00
– w niedzielę – 01.01.2023 – Nowy Rok. Msze święte o g. 07.00; 09.00; 12.00; 16.00
3. Spotkania formacyjne w roku szkolnym 2022/23 na które serdecznie zapraszamy: kandydaci
do ministrantów i ministranci młodsi do VI klasy – sobota g. 10.00; ministranci od klasy VII
wzwyż – sobota g. 12.30; krąg biblijny – środa g. 17.30; schola dziecięca – sobota g. 10.30;
schola młodzieżowa – I-y piątek g. 18.00.
4. W niedziele stycznia do modlitwy różańcowej zapraszamy mieszkańców Piastowa
5. Bóg zapłać za pomoc i modlitwę; za ofiary na ogrodzenie cmentarza; Bóg zapłać za sprzątanie
kościoła: Milena Kamienik, Krystyna Woźniak, Aneta i Adrian Kwiecień, Aneta Machnio, Marianna
Kosior i złożoną ofiarę 150 zł na potrzeby kościoła. Na sobotę/31.12/ na g. 8.00 zapraszamy
rodziny z Kamińska.
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą –
niech Jezus narodzony z Dziewicy Maryi umacnia wiarę, nadzieję i miłość i obdarzy pokojem.
Szczęść Boże!

Intencje Mszy Świętych – 26.12.2022 – 01.01.2023

 

 Poniedziałek –  Św. Szczepana – 26.12

 

7.30 + Danielę Nowak w 20 r. śm., Pawła i Andrzeja Radke – od Mirosławy Radke
7.30 + Mariannę Kamienik – od Sąsiadek
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa Liro w 7 r. urodzin – od Matki Chrzestnej z Rodziną
12.00 Dziękczynno – błagalna za dzieci, którymi nas Bóg obdarzył: Aleksandrę i Cezarego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze życie – od Rodziców
16.00 + Stanisława i Zbigniewa Słomków – gregorianka/30/
Wtorek  – Św. Jana Ap i Ew – 27.12
7.00 O łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie dla Zygmunta Kaniewskiego i Boże błogosławieństwo dla rodziny Kaniewskich i Świrczów – od Wandy Kaniewskiej
7.00 + Jadwigę, Czesława, Mirosława, Tomasza, Urszulę i zm z rodz. Walczaków i Grzegorczyków – od Jacka Grzegorczyka z Rodziną
17.00 + Marka Dyziaka – od Siostry Małgorzaty z Rodziną
Środa – Św. Młodzianków i Męczenników – 28.12
7.00 + Marię Rus
7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinach parafii
Czwartek – 29.12
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
17.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Alicji Zarychta w 8 r. urodzin – od Rodziców i Brata
Piątek – Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 30.12
7.00 + Pawła Molendę – od Marii Molenda
7.00 O łaskę żalu doskonałego na godzinę śmierci
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Rodziny Wojciechowskich– od Teresy Wojciechowskiej
Sobota – Św. Sylwestra – 31.12
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Grzegorza Sobola i jego Rodziny – od Brata z Rodziną
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jerzego Wrońskich w kolejną rocznicę ślubu
17.00 Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski w Roku Pańskim 2022
18.00 Ślub: Kamil Traczyk i Weronika Poneta
 Niedziela – Nowy Rok Pański – 01.01.2023 
7.00 + Agnieszkę Szczepańską – gregorianka 1
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jakuba Kapusty w 18 r. urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
12.00 O Boże błogosławiństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego dla laury Matysiak w 4 r. urodzin i dla Marcina
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Aliny Staniak i całej Rodziny
16.00 + Mieczysława, Mariannę, Jana Fijołków – od Kazimiery Fijołek