kw. 25

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Miłosierdzia Bożego – C – 24.04.2022
1. Papież Franciszek na audiencji pozdrowił i powiedział Polakom: „drodzy bracia i siostry, w
niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie
tylko doświadcza Bożego Miłosierdzia, ale także jest powołany, aby okazywał je swoim bliźnim.
Szczególnie dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w
Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością
módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore, doświadczone cierpieniem.
Niech Zmartwychwstały ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Z serca wam błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– Tydzień Miłosierdzia/modlitwa, czyny, odwiedziny, pojednanie, wdzięczność, pomoc
materialna/
– w poniedziałek – 25.04 – święto św. Marka Ewangelisty, patrona Ks. Biskupa Marka, naszego
Pasterza. Msza św. w jego intencji w Katedrze Radomskiej o g. 18.00. Zapraszamy.
– we wtorek – 26.04 – uroczystość św. Wojciecha bpa m, Głównego Patrona Polski
– w piątek – 29.04 – święto św. Katarzyny Sieneńskiej dz dK, Patronki Europy
– w niedzielę – 01.05 – wspomnienie św. Józefa Robotnika, nabożeństwo majowe po Mszy o g.
9.00; zmiana tajemnic i spotkanie z KŻR. W niedziele maja proszę o modlitwę różańcową
mieszkańców Marcelowa i Wielogóry.
3. Spotkania grup formacyjnych: ministranci młodsi i kandydaci – sobota g. 10.00; ministranci
starsi i studenci – piątek g. 18.00; schola młodzieżowa – piątek g. 18.00; oaza – wtorek g. 18.00;
krąg biblijny – środa g. 17.30; schola dziecięca – sobota g. 10.30
4. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I-ej Komunii świętej będzie 26, 27, 28,
29.04/wtorek, środa, czwartek, piątek/ o g. 19.00. Dziękuję rodzicom za współpracę w ich
duchowym i liturgicznym przygotowaniu.
5. Bóg zapłać za życzliwość i pomoc; za ofiary dziś złożone na caritas diecezjalną; na leczenie dla
chorego Antosia 10.04 zebrano 5.883 zł; Bóg zapłać za sprzątanie świątyni mieszkańcom ul. Miłej:
Monika Czajkowska, Zbyszek Korcz, Anna Rogalska, Elżbieta Gołębiowska, Krystyna Maj, Ewa
Romanow i złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na sobotę 30.04 zapraszamy rodziny z ul. Miłej.
6. Wszystkim, którzy w tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny – składamy serdeczne
życzenia wraz z modlitwą: niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi, darzy zdrowiem i pokojem.
Szczęśliwego tygodnia! Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 25.04 – 01.05.2022

 

 Poniedziałek – Św. Marka Ewangelisty – 25.04

 

7.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
 7.00 + Jana w 5 r. śm, Tomasza Aksamitów, Mariannę, Stanisława, Andrzeja Prażmowskich – od Barbary Aksamit
17.00 + Halinę Szydło w 19 r. śm – od Córki Magdaleny z Rodziną
Wtorek – Św. Wojciecha – 26.04
7.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
7.00 + Salomeę Prokop w 8 r. śm i zm. z rodz. Prokopów i Jurzyńskich – od Dzieci
7.00 + Józefa w 27 r. śm, Janinę Kozieł, Stefanię Szambor – od Franciszka Szambora z Dziećmi i Wnukami
17.00 + Marzenę Klocek z racji imienin – od Męża z Dziećmi
Środa – 27.04
7.00 + Zofię Chudzińską – od uczestników pogrzebu
17.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
17.00 + Mariannę w 8 r. śm, Józefa, Michała, Anielę Korczaków i zm. z rodz. Korczaków i Krawczyków – od Barbary Aksamit
Czwartek – Św. Ludwika Marii Grignion de Monfort –  28.04
7.00 + Marka Kurasia w 25 r. śm – od Ojca z Rodziną
7.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
17.00 + Stanisława Karasia w 8 r. śm, Jana, Stanisławę Rybickich i zm z rodz. – od Heleny Karaś z Dziećmi
17.00 O Boże miłosierdzie dla zmarłych nauczycieli i wychowawców pracujących w szkole we Wsoli – od Koleżanki ze Szkoły
Piątek – Św. Katarzyny Sieneńskiej – 29.04
7.00 + Mariannę Rydzyńską – od Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Klaudii Dibraccio – od Dziadków
17.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
17.00 + Krzysztofa Mortkę w 30 dzień po śm. – od Brata Józefa z Rodziną
Sobota – 30.04
7.00 + Zofię Kozieł – gregorianka
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry Kozieł w 4 r. urodzin – od Rodziców i Brata
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w Rodzinach: Błasińskich, Duraków, Tuszyńskich oraz dla Dzieci i Wnuków
16.00 + Mariana Marszałka z racji imienin – od Krystyny Marszałek
17.00 Ślub: Nicholas – James Allen i Alicja Allen – Turek
Niedziela III Wielkanocna – 01.05
7.30 + Zofię Kozieł – gregorianka (ostatnia)
7.30 + Wacława Ziółka w 17 r. śm i zm z rodz. Ziółków i Szymańskich – od Ireny Ziółek z Rodziną
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla KŻR i ich rodzin ze Wsoli – od Genowefy Grabowskiej
12.00 + Wacława Rokicińskiego i zm. z rodz. – od Żony
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Janiny Czech w 77 r. urodzin – od Dzieci i Wnuków
16.00 + Mariannę Rydzyńską – od uczestników pogrzebu
16.00 + Zygmunta Jędrzejewskiego z racji imienin – od Dzieci