wrz 05

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 23 zwykłą – B – 05.09.2021

1. Ojciec Święty Franciszek na audiencji ogólnej powiedział do Polaków: „drodzy bracia i
siostry, pozdrawiam was, wasze rodziny i wspólnoty. Niech Duch Święty napełnia wasze
serca wiarą, nadzieją i miłością, abyście w codzienności zawsze byli świadkami Chrystusa
Pana, przez wytrwałą modlitwę, życie sakramentalne i dzieła miłosierdzia. Z serca wam
błogosławię”.
2. W tym tygodniu:
– w środę – 08.09 – święto Narodzenia NMP/MB Siewnej/. Błogosławieństwo ziarna
siewnego na Mszy św. o g. 7.00 i 17.00.
W niedziele września do przewodniczenia modlitwie różańcowej w intencji rodzin
zapraszamy mieszkańców Piastowa; zapraszamy wszystkich chętnych.
– w niedzielę – 12.09 – zapraszamy wszystkich uczniów na Mszę świętą o g. 9.00 na
poświęcenie plecaków. Po Mszy św. spotkanie z grupą Rycerstwa Niepokalanej
3. Rozpoczynamy rok formacyjny poszczególnych grup. Zapraszamy ministrantów
młodszych i kandydatów na zbiórkę w najbliższą sobotę o g. 10.00; spotkanie scholi
starszej i młodszej w najbliższy piątek o g. 18.00; pozostałe grupy będą miały swój dzień.
4. W związku z rokiem formacyjnym zapraszamy na pielgrzymkę na Święty Krzyż i Ostrej
Bramy, która jest planowana na 25.09/sobota/; wyjazd o 7.30/ministranci, schola, RN,
KŻR, Rodziców modlących się za dzieci i chętnych/ koszt 40 zł/.
5. Dziękuję za pomoc i życzliwość, składane ofiary; dziękuję za sprzątanie świątyni: Aneta
Woś, Elżbieta Kobylarczyk, Honorata Chrząszcz, Elżbieta Konopka, Krystyna Gołębiowska
i złożoną ofiarę na kościół. Na sobotę 11.09 zapraszamy kolejne rodziny z Kamińska/5
osób/.
W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Józef Marszałek – wieczny odpoczynek……
6. Życzenia dla Solenizantów i Jubilatów: Bracia i Siostry! Zaufajmy Panu na każdym
kroku i w każdej chwili naszego życia, pracy, nauki, realizowania marzeń, bo Jezus jest
naszą mocą. Na nowy tydzień pracy, spotkań i pomyślnego roku szkolnego wszystkim:
Szczęść Boże!
19 września jest wyjazd do Gietrzwałdu i św. Lipki. Koszt 120 zł, wyjazd o g. 02 w nocy z
parkingu we Wsoli. Organizator: Monika Kowalczyk – 601610565

 

Intencje Mszy Świętych – 06.09 – 12.09.2021

 

  Poniedziałek –  06.09

7.00 Za dusze zmarłych z rodziny Soblów i Chęciów – od Andrzeja Sobola
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
17.00 + Zofię, Franciszka, Jerzego Wiśniewskich, Janinę Tadeusza Ladów i zm. z rodz. Rybskich i Wiśniewskich – od Ewy Lada
17.00 + Artura, Alberta, Zygfrydę Szymańskich, Władysława Brzyśkiewicza – od Rodziny
Wtorek –  07.09
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 O Boże Miłosierdzie dla tych, którzy przeklinają, złorzeczą i źle mówią o bliźnich oraz o łaskę nawrócenia dla nich
17.00 + Zygmunta w 5 r. śm, Józefa, Zofię Ziółków, Helenę, Stanisława Sułków i zm. z tych rodzin – od Barbary Ziółek
Środa – Narodzenie NMP  08.09
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Wiesławę Jarząbek – od uczestników pogrzebu
17.00 + Teodora, Kazimierę Michalczewskich i zm. z rodz. – od Lidii Woźniak
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Szymona Najdy w 10 r. urodzin – od Rodziców i Brata
Czwartek –  09.09
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Małgorzatę Bomba – od uczestników pogrzebu
17.00  + Julię Niedziela – od Córki
Piątek 10.09
7.00  + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Jerzego Pawlaka w 10 r. śm – od Żony z Dziećmi
17.00 + Zygmunta Chaberskiego – od Rodziny
Sobota – 11.09 
 7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
 7.00 + Jana Mortkę – od uczestników pogrzebu
15.30 Chrzest: Nikola Grabowska
16.00 + Jana Piechnika, Mariana Marszałka – od Krystyny Marszałek
17.00 Ślub: Damian Miler i Katarzyna Durak
   Niedziela 24 zwykła – 12.09   
 7.30 + Bogumiłę, Józefa Marszałków i zm. z rodz. – od Dzieci
 7.30 + Wiesławę Jarząbek – od uczestników pogrzebu
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anety i Jakuba Jastrzembskich  w 14 r. ślubu i ich Dzieci: Łucji, Antoniego, Ignacego – od Rodziców
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę matki Bożej dla Katarzyny i Marcina Płonków w 10 r. ślubu i dla ich Córek: Zuzanny i Emilii – od Rodziców
16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę matki Bożej dla Bartłomieja Starzyńskiego w 18 r. urodzin – od Rodziców i Brata
16.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców