sie 29

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 22 zwykłą – B – 29.08.2021

  1. Ojciec Święty Franciszek na audiencji ogólnej przemawiając do Polaków nawiązał do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej: „pięć lat temu, i ja mogłem zatrzymać się z młodymi przed Jej czarnym obliczem i zawierzać Jej Kościół w Polsce i na świecie. Niech jej matczyna opieka będzie dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego dobra”.                                                                                                                                                                                                    
  2. 2. W tym tygodniu:

w środę – 01.09 – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Módlmy się o pokój na świecie i za nauczycieli i uczniów. Na Mszę świętą dla społeczności szkolnej ze Wsoli zapraszamy w przyszłą niedzielę /05.09/ na g. 9.00, w Owadowie w środę na g. 9.00.

  I-y czwartek i I-y piątek miesiąca – adoracja od g. 16.00-17.00; w I-y piątek – 03.09 – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, Pp dK i spowiedź od g. 06.30 i od 16.00. Odwiedziny chorych od g. 9.00.

– w I-ą sobotę – 04.09 – adoracja po Mszy św. o g. 17.00, Różaniec święty, apel.

w I-ą niedzielę – 05.09 – zmiana tajemnic KŻR

3. Dziękuję wszystkim uczestnikom(51 osób) autokarowej pielgrzymki dziękczynnej do Częstochowy, gdzie w kaplicy Matki Bożej modliliśmy się w intencjach naszych rodzin.

Bóg zapłać za pomoc w czasie tygodnia wakacji z Bogiem dla dzieci – Ks. Patrykowi za podjęty trud formacji; Ofiarodawcom: Paniom – Ewie Zaceńskiej, Jadwidze Górka, Grażynie i Jerzemu Nowocień oraz Animatorom: Katarzynie Nowocień, Zuzannie Nowak, Magdzie Tatar, Kacprowi Klockowi, Kacprowi Pietrzykowi; dziękuję za składane ofiary; dziękuję za sprzątanie świątyni: Aneta Machnio, Marianna Kosior, Krystyna Woźniak, Teresa Kurek, Maria Kamienik i złożoną ofiarę na kościół. Na sobotę 04.09 zapraszamy kolejne rodziny z Kamińska/5 osób/.   

4. Życzenia dla Solenizantów i Jubilatów: Niech z naszych serc wychodzi miłość, radość, wzajemny szacunek i nadzieja, abyśmy byli wdzięczni Bogu za wszystko.  Na nowy tydzień pracy, spotkań i nowego roku szkolnego wszystkim: Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 30.08 – 05.09.2021

 

  Poniedziałek –  30.08

7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Wiesławę Jarząbek – od uczestników pogrzebu
17.00 + Stefana Młynarskiego – od Żony z Dziećmi
17.00 + Michała w 1 r. śm, Teresę, Czesława Jóźwików – od Rodziny
Wtorek –  31.08
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Wiesławę Jarząbek – od uczestników pogrzebu
7.00 + Konrada Traczewskiego w 1 r. śm – od Matki z Dziećmi i Wnukami
17.00 + Janinę w 9 r. śm, Józefa, Bronisława Nowocieniów, Wiesławę Chamerską i zm. z rodz. Nowocieniów i Wojciechowskich – od Dzieci
Środa –  01.09
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
7.00 + Bronisławę, Józefa, Serafinów i zm. z rodz. – od Gabrieli
17.00 + Stefana Wąsika z racji imienin – od Rodziny
Pierwszy czwartek –  02.09
7.00 + Stefanię, Helenę, Adama Szamborów, Mariannę, Michała, Adama Klocków – od Franciszka Szambora
7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
17.00 + Wiesławę Jarząbek – od uczestników pogrzebu
Pierwszy piątek – Św. Grzegorza Wielkiego – 03.09
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zofii, Antoniego Kozieł, ich Dzieci i Wnuków
17.00 W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Pierwsza sobota – 04.09 
 7.00 + Bożenę w 3 r. śm, Mirosława Andułów, Mariannę, Zenona, Jana Duraków – od Iwony Durak
 7.00 + Marzenę Chęć – od uczestników pogrzebu
16.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha i Iwony Kowalczyków w 26 r. ślubu – od Córek
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP
17.00 + Jana, Jana, Mariannę, Józefa, Antoninę Szyczygielskich i zm z rodz. – od Teresy Figarskiej
Niedziela 22 zwykła – 05.09   
 7.30 + Krystynę, Stanisława Marszałków – od Córki
 7.30 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jarosława i Moniki Płatosów w 16 r. ślubu i dla ich Dzieci: Piotra, Marcela i Anny
9.00 W intencji Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów, Uczniów i Administracji Szkoły we Wsoli
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mateusza i Pauliny Potębskich w 1 r. ślubu
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marioli i Grzegorza Wojciechowskich w 30 r. ślubu – od Dzieci i Wnuków
16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Mirosława Kwietniów w 20 r. ślubu i dla ich Dzieci: Łukasza i Damiana