sie 01

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 18 zwykłą – B – 01.08.2021


  1. Rozpoczynamy miesiąc sierpień, w którym Episkopat zachęca do niepicia alkoholu, niekupowania i nieczęstowania nim, w ramach apostolstwa trzeźwości.                          W tym tygodniu:
  2. – w poniedziałek – 02.08 – wspomnienie Matki Bożej Anielskiej. W tym dniu można uzyskać w każdej świątyni odpust Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami.                                                 
  3.   – w środę – 04.08 – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapł., patrona proboszczów i wszystkich kapłanów
  4. – w pierwszy czwartek miesiąca – 05.08 – adoracja od g. 16.00-17.00, modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Odwiedziny chorych od g. 9.00
  5. – w pierwszy piątek miesiąca – 06.08 – Przemienienie Pańskie, Msze św. o g. 7.00; 9.00; 17.00; adoracja od g. 16.00-17.00, spowiedź z rana od g. 06.30 i po popołudniu od g. 16.00; modlitwa wynagradzająca Sercu Jezusowemu za grzechy osobiste i całego świata.
  6. – w pierwszą sobotę miesiąca – 07.08 – modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP; o g. 17.00 Msza św. w intencji czcicieli; wspólna adoracja na Różańcu świętym, błogosławieństwo i apel. Zapraszamy.

W niedziele sierpnia proszę i dziękuję mieszkańcom Gózdka za modlitwę różańcową.

2. Dla poszkodowanych w Niemczech, Belgii i Holandii zebrano do puszek 18.07 – 924 zł, natomiast z racji poświęcenia pojazdów na misjonarzy zebrano 1139,50 gr. Bóg zapłać za waszą wrażliwość i solidarność w pomocy bliźnim.

  3. Aby spokojnie skorzystać ze spowiedzi świętej proszę przyjść 15 min. wcześniej.  Zapraszamy do pielgrzymowania na Jasną Górę. Zapisy w Jedlińsku w tygodniu w salce katechetycznej po Mszy św. wieczorowej.

 Pamiętajmy o codziennej modlitwie rodzinnej, która jest źródłem jedności i pokoju, dzisiaj szczególnie za tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim 77 lat temu, abyśmy byli wolni i suwerenni. Módlmy się codziennie w intencjach Ojczyzny.

5. Dziękuję za pomoc, życzliwość, składane ofiary na prowadzone inwestycje dla parafii;  dziękuję za sprzątanie świątyni: Anita Wdowska, Małgorzata Cibor, Magdalena Rogalska, Anna Stańczykowska, Monika Płatos i złożoną ofiarę na  potrzeby kościoła. Na sobotę 07.08 zapraszamy kolejne rodziny z Owadowa i Józefówka   

  6. Życzenia dla Solenizantów i Jubilatów: Kto przychodzi do Chrystusa nie będzie łaknął, bo On daje zdrowie, pomyślność, pokój serca i jest z nami w rodzinach.  Niech każdy dzień nowego tygodnia będzie błogosławiony : Szczęść Boże!

 

Intencje Mszy Świętych – 02.08 – 08.08.2021
  Poniedziałek – 02.08
7.00 + Bogdana Dąbrowskiego – od Kolegów i Koleżanek z Gulina 
7.00 + Zygmunta Jędrzejewskiego – od uczestników pogrzebu 
17.00 + Genowefę Siczek – od Rodziny
Wtorek – 03.08
7.00 W intencji Parafian, Gości, Dobrodziejów i Ofiarodawców  
16.30 + Ryszarda Rybskiego w 9 r. śm., Lucjana Paszkiewicza – od Rodziny
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Sylwi Michalec w 40 r. Urodzin, dla męża Karola i dla Dzieci: Michała i Szymona – od Rodziców
17.00 Dziękczynno – błagalna za 60 lat życia Danuty z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze życie
Środa – Św. Jana Marii Vianneya – 04.08
7.00 + Zygmunta Jędrzejewskiego – od uczestników pogrzebu 
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Adriana Szotkowskiego w 18 r. Urodzin – od Dziadków i Prababci
17.00 + Jana w 3 r. śm., Halinę, Mariannę, Stanisława Surusów, Józefę, Stefana Witczaków i zm. z rodziny Witczaków i Sałkiewiczów
Pierwszy czwartek miesiąca – 05.08
7.00 + Stefana, Anielę, Zdzisława Misztalów – od Córki z Rodziną 
7.00 + Małgorzatę, Mariana Kutkiewiczów, Jana, Mariannę, Szymona Tkaczyków 
17.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Pierwszy piątek miesiąca – Przemienienie Pańskie – 06.08
7.00 + Władysława Klocka i zm. z rodziny Klocków i Tęczów – od Zofii Klocek
7.00 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących 
9.00 + Helenę, Józefa, Henryka, Tadeusza, Jana, Aleksego Duraków, Jana, Genowefę Kozłowskich – od Kazimierza Kozłowskiego
17.00 W intencji wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy i Boże Miłosierdzie dla grzeszników oraz o nawrócenie dla obrażających Boga 
17.00 W intencji Zespołu Ludowego „Owiadowianki” z okazji 5-lecia działalności z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
Pierwsza sobota miesiąca – Św. Kajetana – 07.08  
7.00 + Mariana w 13 r. śm., Halinę, Zofię, Stanisława Tomalskich, Annę, Józefa Kapustów – od Rodziny 
7.00 + Zofię, Stanisława, Czesława Gryzów – od Anny Czapla
17.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i za Czcicieli  
17.00 + Marzenę Chęć – od Braci i Sióstr Rycerstwa Niepokalanej
 Niedziela 19 zwykła – 08.08    
  7.30 + Jana, Mariannę, Kazimierza, Stanisława, Mariana, Halinę Duraków, Zofię, Franciszka, Henryka, Wiesławę Jarząbków – od Dzieci                   
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Karoliny Jakubiak w 18 r. Urodzin – od Rodziców i Rodzeństwa
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Jacka Grzegorczyków w 32 r. ślubu i dla ich Synów: Mateusza, Jakuba i Michała – od Jacka Grzegorczyka
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Mamy Anny w 60 r. Urodzin – od Dzieci i Wnuków
16.00 + Jadwigę w 40 r. ślubu, Stefana, Sabinę Chęć, Adama, Mariannę Kobzów – od Jerzego Chęć z Dziećmi i Wnukami